De 116 appartementen in de nieuwe woontoren Nimbus wil Talis gaan verhuren met tijdelijke huurcontracten van twee en vijf jaar. Hiermee past de corporatie de aanstaande verruiming van de regels rondom tijdelijke verhuur toe om doelgroepen, die nu serieuze problemen ervaren in het vinden van passende en betaalbare woonruimte, meer kans te bieden. De nieuwe wet houdt onder andere in dat een tijdelijk huurcontract voor vijf jaar kan worden afgesloten voor de doelgroep 18 tot en met 27 jaar.

Meer flexibiliteit in huurcontracten biedt corporaties de mogelijkheid om doelgroepen te bedienen die op dit moment niet of onvoldoende op de woningmarkt terecht kunnen. In Nijmegen zijn jongeren die starten op de woningmarkt zo’n doelgroep. In de regionale huisvestingsverordening is vastgelegd dat het grootste deel van de woningtoewijzing in regio Nijmegen plaatsvindt op basis van meettijd.

Consument spreekt zich uit over service over apotheken Apotheek Nederland Amsterdam. Hier vindt u informatie apotheekned.com over uw medicijn priligy. Apoteket Sverige nya flaggskepp kommer att ligga i den nya jättegallerian Mall of Scandinavia.

Jongeren die zelfstandig willen gaan wonen hebben te weinig meettijd opgebouwd om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen. En in de meeste gevallen past een woning op de reguliere markt niet bij hun inkomen.

Starters een kans bieden

Walter Hamers, bestuurder Talis geeft aan: “We hebben er lang over nagedacht. Maar onze conclusie is, dat als wij als Talis er willen zijn voor die mensen die niet zelfstandig in een woonruimte kunnen voorzien, wij in onze regio iets anders moeten doen dan we tot nu toe gedaan hebben. Starters op de woningmarkt, jongeren dus, maken in Nijmegen nauwelijks kans op passende en betaalbare woningen, omdat zij onvoldoende meettijd hebben opgebouwd. Deze nieuwe wetgeving biedt nu juist voor deze groep een betere kans op een woning.”

De locatie, tussen het station en het centrum, en de verschillende soorten appartementen met één of twee slaapkamers, sluiten bovendien goed aan bij de woonbehoefte van starters. In de voorbereiding op de verhuur is Talis ook in gesprek geweest met andere corporaties in Nijmegen die zich richten op de huisvesting van jongeren. De tijdelijke huurcontracten in Nimbus bieden aanvullende mogelijkheden aan ex-studenten die uitstromen bij SSHN. Ook vormen ze een aanvulling op de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren aangeboden door Standvast, die zich al jarenlang actief richt op deze doelgroep.

Natuurlijke doorstroming na vijf jaar

Van de 116 appartementen wil Talis er 76 verhuren met een tijdelijk contract voor vijf jaar. Deze huurperiode sluit goed aan bij de levensfasen die jongeren doormaken. Na vijf jaar is de kans groot dat iemand toe is aan een andere woning, omdat zijn persoonlijke situatie of woonbehoefte is veranderd. Ook is het aannemelijk dat jongeren zich in vijf jaar verder hebben ontwikkeld en meer zijn gaan verdienen, zodat een aantal van hen ook buiten de sociale sector een woning kan zoeken. Hiermee blijft het aanbod flexibel en komen er nieuwe woningen vrij voor starters.

‘Spoedzoekers’

Naast appartementen met een huurcontract voor vijf jaar wil Talis in de Nimbus twintig appartementen gaan verhuren met een tweejarig huurcontract. Hieraan wordt door de wet geen leeftijdgrenzen gesteld. Talis wil deze woningen aanbieden volgens het lotingsmodel en bedient hiermee een andere doelgroep. Namelijk mensen die, vanwege een acute situatie, snel tijdelijke huisvesting nodig hebben, en onvoldoende meettijd hebben om via het reguliere woonruimteverdeelsysteem een woning te huren. Bijvoorbeeld mensen met een tijdelijk arbeidscontract in de regio of mensen die gaan scheiden.

Zorg en maatschappelijke partners

Talis reserveert in Nimbus twintig woningen met een tijdelijk huurcontract voor zorgpartijen. Op dit moment is zij nog in gesprek met geïnteresseerde organisaties. Onder de appartementen bevindt zich op de begane grond een ruimte van 550 vierkante meter. Claudia van der Wel, manager verhuur en verkoop bij Talis: “Deze is in eerste instantie bedoeld voor verhuur aan maatschappelijke organisaties. Als er op 1 december geen serieuze kandidaat is, wordt het ook mogelijk voor commerciële partijen om deze ruimte te huren.”

Start verhuur

De verhuur van de appartementen met het vijfjaar contract start volgende week. Vanaf 17 november worden de woningen via het reguliere woonruimteverdeelsysteem op www.entree.nu geadverteerd. De huurprijzen in Nimbus bedragen gemiddeld 600 euro per maand. Voor al haar andere ruim 14.000 woningen in Nijmegen en Wijchen blijven de huurcontacten voor onbepaalde tijd van kracht. De tijdelijke contracten in Nimbus worden een aanvulling. Op deze manier verwacht Talis beter te kunnen voldoen aan de vraag naar passende en betaalbare woonruimte voor mensen die het echt nodig hebben. De effecten gaan door de corporatie nauwlettend gevolgd worden.

Foto gemaakt door: Thea van den Heuvel.