Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher bezoekt maandag 2 november museumpark Orientalis te Nijmegen. Het bezoek vindt plaats in het kader van de onthulling van de uitvergrote Nijmeegse Vredesverklaring die in het hoofdgebouw van het museum tentoongesteld zal worden.

De Nijmeegse Vredesverklaring is een oproep tot vreedzaam en respectvol samenleven. Het werd in december 2014 ondertekend door vertegenwoordigers van diverse Nijmeegse religieuze groeperingen met een christelijke, joodse, islamitische of alevitische achtergrond. Aanleiding van het opstellen van de verklaring was het geweld in het Midden-Oosten en de oplopende spanningen als gevolg daarvan in Europa en Nederland. De verklaring wordt nu uitvergroot tentoongesteld in Museumpark Orientalis.

Ter gelegenheid van de onthulling houdt het museumpark, in samenwerking met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLRN), maandag 2 november de eerste Orientalis Dialoog. Onder leiding van journalist Eric Reijnen zal minister Asscher met vertegenwoordigers van de gemeenschappen die de vredesverklaring hebben ondertekend en diverse landelijke organisaties die de verklaring ondersteunen in gesprek gaan over het thema ‘“Vreedzaam samenleven met respect voor verschillen”.

In het licht van het vluchtelingenprobleem is vreedzaam samenleven een bijzonder actueel vraagstuk. Daarom is het thema voor de dialoog. De minister en ondertekenaars zal dan ook gevraagd worden naar oplossingen voor de huidige controverses in de samenleving. De Orientalis Dialoog vindt plaats in de Romeinse Herberg aan Profetenlaan 2 in Heilig Landstichting. Het programma start om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur met een slotwoord door minister Asscher.