Een rustige Waalkade in een parkachtige setting, een Waalkade met ruimte voor sport en spel of een Waalkade die bol staat van de evenementen. Dat zijn de drie scenario’s voor de Waalkade die zijn uitgewerkt op basis van de 850 ideeën en suggesties die in juni zijn opgehaald uit de stad. Van 5 tot en met 15 november kan iedereen via een enquête zijn mening geven over de drie varianten.

Op maandag 9 november is tussen 17.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst bij Vivaldi’s, Waalkade 66. Daarna is de informatie van woensdag 11 t/m zondag 15 november tussen 13.00 en 17.00 uur te zien in de infoboot Nijmegen omarmt de Waal aan de Waalkade 100. De scenario’s en de enquête zijn ook te vinden op www.nijmegen.nlIn juni van dit jaar riepen de Vereniging Waalkade Ondernemers, het Huis voor de Binnenstad en de gemeente Nijmegen de stad op om met ideeën te komen voor de Waalkade.

Via mail, social media en in het speciale pand aan de Waalkade kwamen in totaal zo’n 850 ideeën binnen. Die varieerden van korte suggesties en foto’s uit andere steden tot compleet uitgewerkte plannen en schetsen. De afgelopen maanden zijn alle ideeën gerubriceerd en getoetst op onder andere aantrekkelijkheid, leefbaarheid, flexibiliteit en (technische en financiële) uitvoerbaarheid. Daarna zijn ze uitgewerkt tot drie verschillende scenario’s.

In het eerste scenario ‘Natuurlijke vrijplaats aan de Waal’ ligt de nadruk op ontmoeting, groen en duurzaamheid. Trefwoorden zijn kleinschalig en organisch. Er is beperkt ruimte voor kleinschalige evenementen en er is geen doorgaand verkeer voor auto en bus. Er is ruimte voor improvisatie en avontuur, er staan paviljoens waar je iets kunt kopen of eten en drinken.  De Waalkade is een plek om af te spreken en samen te genieten van deze groene vrijplaats met zicht op de boten. Er komen loungeplekken aan het water. De inrichting is niet al te geregeld, met wildere beplanting.

Bij het tweede scenario ligt de nadruk op gezondheid en beweging. Bij ‘Waalkade gezond in beweging’ is er ruimte voor een beachvolleybalveld, een drijvend zwembad, een schaatsbaantje in de winter, fitnesstoestellen, etc. Er is plaats voor groen, maar het hoeft geen park te zijn. De kade is onderdeel van een fiets- en loopnetwerk van de stad. Er is geen of maar beperkte ruimte voor auto of bus. Trefwoorden zijn actief en recreatie.  Er is een markthal met biologisch producten en horeca die past binnen het thema.

Het derde scenario ‘Bruisende Waalkade’ staat in het teken van evenementen. De Waalkade wordt hét evenemententerrein van Nijmegen met ruimte voor grootschalige evenementen. De ruimte wordt ingericht als een vlak, flexibel in te richten plein met mooie materialen. Hierdoor is het geschikt voor grote evenementen maar ook kleinschaliger te maken. Er is geen doorgaand verkeer voor auto’s of bussen.  De functies aan de Waalkade zijn echte trekkers.

Via de enquête kan iedereen tot en met 15 november zijn mening geven over de drie verschillende uitwerkingen. Wat zijn geslaagde en minder geslaagde onderdelen per scenario? Welk rapportcijfer krijgt ieder scenario? Wat ontbreekt bij een scenario? De uitkomsten van de enquête worden gebruikt voor de verdere planuitwerking.  Het is de bedoeling dat de gemeenteraad begin 2016 een besluit neemt over het plan voor de Waalkade. Voor de aanpak van de Waalkade wil de gemeente de komende jaren 2,4 miljoen euro uittrekken.