De gemeente Nijmegen werkt de komende periode op verschillende locaties in de stad aan de weg. Hierbij een globaal overzicht van de werkzaamheden.

Voorstadslaan (gedeeltelijke afsluiting 1 oktober tot half december 2015)

Vanaf donderdag 1 oktober tot het einde van dit jaar vinden er werkzaamhedenplaats in de buurt van de Waalhaven. De werkzaamheden zijn nodig vanwege de nieuwbouw op de Handelskade. Hier wordt een oversteekplaats voor voetgangers en een aansluiting voor auto’s gemaakt, de kruising bij de Weurtseweg wordt aangepast en de snelfietsroute langs het Waalfront wordt wat verder doorgetrokken. De reconstructie wordt ook benut om tegelijkertijd het warmtenet aan te leggen.

Op de Voorstadslaan, tussen de Weurtseweg en de Hezelpoort,vindt hinder plaats:

  • 1-2 oktober: middengeleiders verwijderen; lichte verkeershinder.
  • 5-26 oktober: verkeer over versmalde en verlegde rijstroken; alle rijrichtingen blijven open.
  • 26 oktober tot -half december: alleen eenrichtingsverkeer richting het centrum mogelijk. Verkeer vanuit het centrum naar de Voorstadslaan,  Weurtseweg en Heselaan wordt omgeleid via de Tunnelweg/Marialaan. Voor hulpdiensten en het openbaar vervoer blijft het wel mogelijk vanaf het centrum richting de Weurtseweg te rijden. Ook voor fietsers en voetgangers blijft de route toegankelijk.
  • 7-8 november: weekendafsluiting voor alle verkeer (en daarna weer eenrichtingsverkeer).
  • 9 november: nachtafsluiting voor alle verkeer.

Het parkeerterrein Oude Stad blijft de gehele periode bereikbaar, behalve op 7, 8 en 9 november.

Kerkstraat (afsluiting tot 13 november)

In de Kerkstraat tussen de Bredestraat en de Dennenstraat vinden riolerings- en asfalteringswerkzaamheden plaats. De uitvoering heeft enige vertraging opgelopen;  naar verwachting is het werk op 13 november gereed. De weg is op werkdagen van 07.00 – 16.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Het bestemmingsverkeer, fietsers en hulpdiensten kunnen er wel door. Op dinsdag 11 november is de weg tussen 06.00 – 20.00 uur geheel dicht voor alle verkeer (uitgezonderd fietsers en voetgangers).

 d’Almarasweg (afsluiting spoorwegovergang 3-5 oktober)De spoorwegovergang van de d’Almarasweg is in het weekend van zaterdag 3 oktober 01.00 uur tot en met maandag 5 oktober 05.00 uur geheel voor het verkeer afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid via de Scheidingsweg en de Sionsweg. ProRail voert onderhoud uit aan het spoor uit tussen Nijmegen en Mook-Molenhoek. Tussen Nijmegen en Mook-Molenhoek zet Veolia bussen in.

Nadere informatie

Meer informatie op www.bereikbaargelderland.nl of www.nijmegen.nl.

Actualiteiten verkeer: via @naarnijmegen op Twitter