Vanaf maandag 5 oktober zal de Stadswaard tijdelijk niet toegankelijk zijn. Op die dag start een onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE’s). Het onderzoek zal naar verwachting zo’n twee weken duren. Na afronding van de werkzaamheden kan het terrein weer veilig worden betreden.

Met de Stadswaard heeft Nijmegen op loopafstand van het centrum een mooi natuurgebied. Eigenaar Staatsbosbeheer heeft samen met bewoners en belanghebbenden een plan gemaakt om de natuurwaarden in het gebied verder tot ontwikkeling te brengen. Een onderdeel van de plannen is een geul, die ervoor moet zorgen dat de dynamiek van de rivier weer terugkeert in het gebied. Over de geul komt een brug zodat er een doorgaande struinroute voor wandelaars blijft bestaan.

Volgend jaar wordt de geul gegraven. Om deze werkzaamheden straks veilig en zonder oponthoud te kunnen uitvoeren, wordt het gebied nu onderzocht op en vrijgemaakt van achtergebleven explosieven. Bij eerder detectieonderzoek zijn vijftig grote metalen objecten gevonden die nu verder worden onderzocht. Vanwege de veiligheid is de Stadswaard tijdens het onderzoek niet toegankelijk voor het publiek. Politie en Bureau Toezicht zullen hiervoor extra surveilleren