De contracten van de gemeente Nijmegen met aanbieders voor huishoudelijke hulp lopen af op 1 juni. Het college van burgemeester en wethouders wil dat Nijmegenaren die dat nodig hebben, kunnen blijven rekenen op hulp bij het huishouden. In de nieuwe aanbesteding wil het college anders gaan sturen op resultaat. Niet op minuten en vierkante meters, maar op een schoon en net huis.

Nijmegenaren houden huishoudelijke hulp. Zij krijgen een gesprek met de aanbieder over de huishoudelijke klussen die zij belangrijk vinden voor een ‘schoon en net huis’. Dat wordt vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Meer informatie hierover horen zij per brief in de loop van het voorjaar (2016).

Er wordt niet meer geïndiceerd in uren en minuten, op basis van standaarden en vierkante meters. De gemeente betaalt de zorgaanbieder op basis van een vast gemiddeld aantal uren. Het CAK berekent de eigen bijdrage van de klant achteraf, op basis van het feitelijk aantal geleverde uren. Zo betaalt iemand nooit een hogere eigen bijdrage dan de kostprijs.

Het Rijk heeft gemeenten fors gekort op de budgetten voor huishoudelijke hulp (ongeveer een derde).  Veel gemeenten bezuinigen daarom fors op de hulp of schaffen deze zelfs af.  Nijmegen wil de huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening overeind houden. Deze hulp heeft een signalerende en sociale functie en helpt mensen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Op 1 juni lopen de contracten van de gemeente Nijmegen met Vérian, TSN en Tzorg. De komende maanden vindt de nieuwe aanbestedingsprocedure plaats. Belangrijk voor het college in de aanbesteding is de positie van huishoudelijke hulpen. Nijmegen wil voorkomen dat een te lage prijs leidt tot slechte werkomstandigheden of ontslag, en onderschrijft het belang van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning.