De Turkse Eyup Sultan Moskee uit de Vondelstraat in Nijmegen wil een nieuwe moskee met voorzieningen bouwen. Het college van B&W is van plan om het parkeerterrein aan de Neerbosscheweg (bij het Jonkerbosplein) aan te wijzen als locatie voor de nieuwe moskee met voorzieningen. Maar voordat zij een definitief besluit over de locatie neemt, gaat de gemeente eerst nog over de plannen in gesprek met omwonenden en andere betrokkenen.

De huidige locatie van de moskee in de Vondelstraat (bij het Centraal Station) is sterk verouderd en te klein geworden. Reden voor het moskeebestuur om te willen verhuizen. De gemeente heeft samen met het moskeebestuur verschillende mogelijke locaties onderzocht. Daarbij is rekening gehouden met onder meer de gewenste omvang van de moskee, bereikbaarheid en parkeren. Het college geeft de voorkeur aan het parkeerterrein aan het Jonkerbosplein. Deze plek voldoet aan de eisen en maakt, in tegenstelling tot de andere locaties, verbinding met de directe omgeving mogelijk. Het moskeebestuur hoopt door het openstellen van het nieuwe gebouw voor anders- en niet-gelovigen dat de moskee ook een positieve bijdrage kan leveren aan de integratie tussen de Turkse en Nederlandse gemeenschap.

Het college heeft nog geen definitief besluit over de locatie genomen. Er vinden eerst nog gesprekken plaats met omwonenden en ondernemers in de directe omgeving. Als het college definitief voor deze locatie langs de Neerbosscheweg kiest, dan volgt nog de formele procedure voor wijziging van het bestemmingsplan. De plannen voor de nieuwe moskee omvatten een gebedsruimte, ontmoetingsruimten, een stilteruimte voor anders gelovigen en kleinschalige horeca en detailhandel.

Op het drukste moment in de week (vrijdagmiddag) zullen naar schatting zo’n 800 tot maximaal 1.000 gelovigen de moskee bezoeken. De moskee roept niet op tot gebed en bezoekers parkeren op het terrein bij de moskee. Het gebouw krijgt een moderne uitstraling, passend bij de omgeving. Het moskeebestuur hecht, net als het college, aan een goed contact met de organisaties en bewoners in de buurt.