Met ingang van 1 oktober 2015 verlaagt woningcorporatie Talis de huur van 153 woningen. Vanaf die datum gelden er wettelijk andere criteria voor het bepalen van de huurprijs van een sociale huurwoning. Op 1 oktober is de puntentelling, het woningwaarderingsstelsel (WWS), veranderd waarmee de maximale huurprijs van een sociale huurwoning wordt berekend. De overheid heeft besloten om omgevingsfactoren als de nabijheid van scholen, winkels en voorzieningen, te schrappen.

In plaats daarvan is nu de WOZ-waarde van een sociale huurwoning mede bepalend voor de maximale huur van die woning. Talis, met 14.000 woningen in Nijmegen en Wijchen, heeft voor al haar sociale huurwoningen berekend wat de gevolgen zijn van het nieuwe systeem. Er komen 153 woningen in aanmerking voor huurverlaging, met een gemiddeld bedrag van 20 euro per maand.

Door de wijzigingen in het WWS kan het zijn dat met de nieuwe puntentelling een woning minder punten heeft gekregen. Dat betekent niet dat er automatisch een huurverlaging volgt. Claudia van der Wel, manager verhuur en verkoop bij Talis, legt uit: “Talis voert al jaren een gematigd huurbeleid. De meeste huurders betalen een huur die ruim onder de maximale huur ligt die Talis mag vragen op basis van het WWS. Hier komt bij dat wij per 1 juli van dit jaar de maximale huur van al onze sociale huurwoningen voor de doelgroep hebben verlaagd van 710 euro naar 618 euro per maand.”

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging als gevolg van het nieuwe puntenstelsel, kunnen huurders hiervoor een verzoek indienen bij hun woningcorporatie. Claudia van der Wel: “Wij ontlasten onze huurders. Als zij recht hebben op huurverlaging per 1 oktober hoeven zij niets te doen. Wij voeren zelf de huurverlaging van de betreffende woningen door. Uiterlijk 24 oktober ontvangen de huurders van de betreffende 153 woningen een brief met daarin de nieuwe, lagere huurprijs.”