In een zaal van het Nijmeegse Droom Villa Lux werd dinsdag door voor- en tegenstanders gedebatteerd over nut en noodzaak van een windpark met twaalf windturbines in het Reichswald. De avond werd georganiseerd door Walk of Wisdom, een Nijmeegse vereniging die onder andere met een religieloze pelgrimstocht, maar dus ook met debat, de samenleving aan het denken wil zetten over maatschappelijke onderwerpen.

De avond begon met drie korte presentaties. Martijn Messing, voorzitter van de stichting Energie Transitie Nederland en bestuurslid van Walk of Wisdom begon met een korte uitleg over onder meer de oorzaak en consequenties van de klimaatsverandering evenals de noodzaak van een ommekeer. Daarna kwam Andreas Meyer aan het woord, die – nadat burgemeester Steins had afgezegd – namens de gemeenteraad van Kranenburg uitlegde waarom die raad voor de locatie in het historische bos gekozen heeft. De eerste helft van de avond werd afgesloten met een presentatie van Tegenwind secretaris Jeroen Boot, die aan de zaal uitlegde waarom het juist geen goed idee is om twaalf 200 meter hoge windturbines in het Reichswald te bouwen.

DSC04287

Na de pauze werd er onder leiding van Toine Janssen debat gevoerd. Helaas was er daarbij veel aandacht voor details, waardoor de grote lijnen enigszins ondersneeuwden. “Dat zien we vaker,” zegt Boot. “Het is een complex onderwerp, waar ook nog veel emotie meespeelt. Bovendien gebruiken de voorstanders van het plan vaak algemene argumenten als de angst voor een tweede Fukushima. Die argumenten rechtvaardigen dan wel de transitie naar windenergie, maar leggen niet uit waarom dat nu precies in het waardevolle Reichswald moet zijn. Daarmee wordt de aandacht afgeleid van het enige magere argument dat officieel aan de plannen ten grondslag ligt, namelijk dat men – in onze ogen ook nog ten onrechte – vreest voor versnippering waarbij de molens door de hele gemeente verspreid worden. Dat was ook vanavond weer het geval, ik heb van Meyer geen andere argumenten gehoord.”

Bovendien was bij de discussieleider per ongeluk de indruk ontstaan dat er geen reden tot paniek is, omdat er nog vele procedures doorlopen moeten worden. Terwijl als het aan de gemeente Kranenburg en de projectontwikkelaar ligt, eind 2016 al met de kap van een deel van het bos wordt begonnen. Alle seinen staan op groen om snel alle benodigde vergunningen binnen te halen. Ook dat zorgde voor een vertekend discussiebeeld. Al met al was het voor Boot echter toch een zinnige avond. Zeker voor geïnteresseerden die zich voor het eerst met het onderwerp bezighielden. “Zij kregen tijdens de eerste helft van de avond een duidelijk overzicht van de kern van het probleem. Ze hebben gehoord hoe nuttig het kan zijn om met volle kracht op windenergie in te zetten, maar gelukkig ook hoe dom het is om dat in het Reichswald te doen. Dus wij zijn tevreden.”

DSC04267

Omdat er veel te weinig tijd was om alle argumenten aan bod te laten komen, wil de organisator op zijn website www.walkofwisdom.org een gedeelte inrichten waar die discussie voortgezet kan worden. Deze discussie is ook toegankelijk voor mensen die de avond niet bezocht hebben.