Het aantal misdrijven in de politie-eenheid Oost-Nederland blijft dalen; dit blijkt uit de cijfers over het eerste halve jaar van 2015. Ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014 daalde het aantal misdrijven met 9 procent en bleef het aantal aanhoudingen nagenoeg stabiel.

De daling is terug te zien in het aantal woninginbraken (-20 procent), overvallen en –in mindere mate- straatroven. Deze misdrijven hebben grote impact op burgers en om die reden heeft de bestrijding daarvan de hoogste prioriteit. Daarom vindt ook dit jaar weer het Donkere Dagenoffensief plaats. Lokaal zal de politie –vaak in samenwerking met burgers en gemeenten- gericht surveilleren of goede burgerinitatieven ondersteunen. Daarbij kan worden gedacht aan de WhatsApp-groepen in tal van wijken en het initiatief www.1dagniet.nl.

Uit de cijfers komt verder een aantal andere zaken naar voren:

  • Het aantal misdrijven per 1000 inwoners is ook gedaald en ligt net onder de 22.
  • Het algemene ophelderingspercentage is ten opzichte van vorig jaar licht gestegen naar 28%.
  • Geweld laat ook een daling zien (- 7%).

Reactietijden

Ten opzichte van het eerste half jaar van 2014 zijn de reactietijden de eerste zes maanden van dit jaar licht gestegen: in 88 procent van de binnengekomen spoedeisende meldingen, was de politie binnen 15 minuten aanwezig (vorig jaar was dat nog 87 procent). Overigens lijkt het er op dat het percentage de laatste maanden weer daalt; de politie onderzoekt de oorzaak en zal daarop maatregelen nemen.