Vanaf woensdag 30 september mogen zware vrachtwagens niet meer over de Nijmeegse Waalbrug rijden. Uit recent onderzoek van Rijkswaterstaat naar de actuele draagkracht van de brug kwam naar voren dat het betonnen wegdek niet langer voldoet aan de wettelijke minimumeisen. Dat levert geen acute veiligheidsproblemen op. Maar om verdere verslechtering van het wegdek te voorkomen, mag zwaar vrachtverkeer tot na het groot onderhoud geen gebruik maken van de brug.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het onderhoud van de brug en heeft de gemeente Nijmegen naar aanleiding van het onderzoek gevraagd om geen zware vrachtwagens meer op de brug toe te laten. Hiermee wordt voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan door een versnelde verslechtering van het betonnen wegdek. De constructie van de brug verkeert niet in slechte staat. Al het andere verkeer kan gewoon veilig over de brug.

De maatregel geldt voor zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen met een aslast van meer dan 9 ton en/of een totaalgewicht van meer dan 40 ton. Dat betekent dat zo’n 1 á 2 procent van het verkeer dat nu over de Waalbrug rijdt (40.000 voertuigen) een andere route moet nemen. Bussen en zwaar materieel van hulpdiensten kunnen nog wel gebruik maken van de brug. Hun gewicht valt binnen de marges van de wettelijke eisen.

De gemeente Nijmegen leidt het zware vrachtverkeer vanaf 30 september om. Dat gebeurt in samenwerking met de regio en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Alternatieve routes zijn bijvoorbeeld stadsbrug De Oversteek of de A50-A73. De gemeente gaat de tijdelijk aangepaste verkeersbewegingen goed volgen om in voorbereiding op het groot onderhoud door Rijkswaterstaat alvast op kleinere schaal te bekijken wat het inzetten van alternatieve routes betekent voor de doorstroming.

Rijkswaterstaat deed uitgebreid onderzoek naar de staat van de brug in voorbereiding op het groot onderhoud dat naar verwachting eind 2016 start. Dan vervangt Rijkswaterstaat het betonnen wegdek en vinden er  onderhouds- en schilderwerkzaamheden plaats.