Iedereen wil in vrede leven. Maar door misverstanden, vooroordelen of onbegrip ervaren we anderen vaak als vreemd en soms zelfs als bedreigend. In het kader van de Vredesweek 2015 organiseert de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen daarom, samen met het Huis van Compassie, op zondag 27 september een ontmoetingsmiddag onder de titel ‘Vredesbruggen’.

Vredesbruggen wordt een middag waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en in de ontmoeting kunnen ervaren wat mensen bindt, ondanks eventuele verschillen. De middag begint om 12.30u. met een gezamenlijke lunch, met hapjes uit verschillende windstreken. Daarna volgt een inhoudelijk programma.

Deelnemers kunnen dan kiezen voor de kunstworkshop ‘Dialoog maakt kunst’, onder begeleiding van de vredesambassadeur Masoud Rahaee. Of ze kunnen kiezen voor de workshop ‘Ontmoeting in gesprek’, waarbij Julia van Wel en Madelinde Krantz de thema’s Compassie en Omgaan met verschillen met de mensen verkennen.

Tussendoor en na afloop kunt u genieten van een vredesgedicht, Klezmermuziek, een kaarsenceremonie en een vredeslied. Vredesbruggen wordt een middag met bijzondere ontmoetingen, verschillende kunstuitingen en een goed gesprek.

  • Activiteit:        Vredesbruggen
  • Datum:            Zondag 27 september
  • Tijstip:             12.00 – 17.00 uur
  • Locatie:           Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen

Mensen kunnen zich voor deze middag aanmelden via: post@huisvancompassienijmegen.nl. Voor meer informatie over Vredesbruggen, kijkt u op www.rlrnijmegen.nl en www.huisvancompassienijmegen.nl.