D66-fractievolger Toon van Gent maakt zich zorgen over de beveiliging van persoonsgegevens door de gemeente Nijmegen. Van Gent: ‘Voor D66 staat privacy voorop. De gemeente moet integer omgaan met persoonsgegevens van inwoners. Uit een landelijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat veel gemeenten de persoonsgegevens van hun inwoners niet goed beveiligen.’ Van Gent wil daarom opheldering van het college: ‘Hoe zit dit in Nijmegen? Hoe komt Nijmegen uit dit onderzoek?’

Onthutsend beeld

‘Heel veel persoonsgegevens worden verwerkt in Suwinet’, vertelt Van Gent. ‘De belastingdienst weet bijvoorbeeld hoeveel je per jaar verdient en DUO weet hoeveel studieschuld je hebt. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat DUO of de Belastingdienst deze informatie met gemeenten deelt. Dat is handig, maar je moet continu alert zijn hoe die organisaties met zulke privacygevoelige gegevens omgaan.’ Daarom stelt D66 vragen aan het college. Van Gent: ‘Het landelijke onderzoek geeft een onthutsend beeld. Ik ben daar erg van geschrokken: slechts 4% van de gemeenten heeft de beveiliging op orde. De Tweede Kamerfractie van D66 heeft daarop meteen actie ondernomen. Ik wil dat dat in Nijmegen ook gebeurt: zit Nijmegen bij die 4%?’

Privacy inwoners

Van Gent wil van het college weten of er opvallende incidenten zijn geweest met Suwinet en wie er bij de gegevens kan. ‘Ik wil weten of er opvallend zoekgedrag is geweest binnen de gemeente. Daarnaast wil ik weten of de gemeente gegevens aan anderen versterkt. Ik hoop dat het college mijn zorgen kan wegnemen, maar tot die tijd vind ik dat we als gemeenteraad continu de vinger aan de pols moeten houden. Het gaat hier om de privacy van onze inwoners en daar moeten we heel nauwgezet mee om gaan.’