Eerder deze week reikte wethouder Hans Driessen een klokkenspel uit aan Marloes Peters, één van de leerlingen van groep 4 van basisschool De Ruyter in Weurt. Deze uitreiking staat symbool voor de start van een nieuw project om meer jonge mensen muziek te laten maken. Leden van de fanfare N.A.G. en K&V waren aanwezig bij de uitreiking om samen met de kinderen muziek te maken. 

Spelenderwijs kennismaken met muziek

Vanaf 21 september verzorgen vakdocenten op alle scholen in de Gemeente Beuningen in de groepen vier muzieklessen. Kinderen leren in dit jaar spelen op een klokkenspel, maken een begin met het lezen van noten en krijgen plezier in het samenspelen. Het jaar erna gaan deze kinderen naar groep 5, waar zij vervolgonderwijs krijgen door middel van muzikale oriëntatie. Zij maken dan kennis met verschillende muziekinstrumenten.

Burgemesset

Foto: Gert-Jan ten Brinke

Muziek maken laagdrempeliger
Wethouder Hans Driessen: ‘Door muziekonderwijs te bieden aan alle leerlingen, wordt zelf muziek maken laagdrempeliger gemaakt en hebben veel meer kinderen profijt van deze creatieve uitingsvorm.’ Ook is het de bedoeling van de wethouder dat de fanfares in Beuningen, te weten Ulto (Winssen en Ewijk), Kunst en Volharding (Beuningen) en N.A.G. (Weurt) weer nieuw leven wordt ingeblazen. Zij zullen allemaal een of meerdere naschoolse projecten voor de bovenbouwleerlingen gaan organiseren. Zodat er een rode lijn in het onderwijs is en een mogelijkheid voor ieder kind om muziek te blijven maken, óók in de hogere groepen. De gemeente Beuningen heeft ook hiervoor een structurele subsidie beschikbaar gesteld. Hierin is opgenomen dat ieder kind tot 18 jaar gebruik kan maken van een mooie subsidieregeling.

Cultuurknooppunt
De start van dit project is te danken aan Cultuurknooppunt, die -naast het aanbod van het jaarlijkse kunst en cultuurprogramma,- nu ook als makelaar fungeert tussen fanfares, gemeente en scholen. Cultuurcoach Miriam van der Duijn: ‘Door de inzet van de vakdocenten muziek zorgen we ervoor dat zowel de scholen, de kinderen én hun leerkrachten weer met plezier muziek gaan maken. Een mooi gevolg zal al snel merkbaar zijn, namelijk bij kinderen is keer op keer via wetenschappelijke onderzoeken bewezen, dat musiceren het intelligentiequotiënt verhoogt. Door gezamenlijk musiceren wordt ook het groepsgevoel en de discipline versterkt, evenals de sociale en emotionele vaardigheden. Uit eindelijk hebben deze aspecten belangrijke gevolgen voor toekomstige leerprestaties en maatschappelijke en sociale vaardigheden van kinderen. Hiermee levert musiceren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de toekomstige maatschappij. Voor de kinderen zetten we hiermee een belangrijke stap in hun ontwikkeling.’