Op zaterdag 12 september organiseren woningcorporaties de eerste Dag van het Huren in Nederland. Op die manier willen ze laten zien wat corporaties doen, waarom en voor wie. De Gemeenschap, Mooiland, Portaal, SSHN, Standvast Wonen, Talis en WoonGenoot nemen u graag mee voor een interessante rondrit langs ‘Huren in Nijmegen’.

Al meer dan 150 jaar zorgen woningcorporaties ervoor dat mensen goed kunnen wonen. Meer dan vier miljoen Nederlanders – één op drie huishoudens – wonen in een corporatiewoning. Tijdens de landelijke open dag kunnen huurders en belangstellenden bekend en vertrouwd raken met de bijdrage van corporaties aan de samenleving.

Huren in Nijmegen
De tocht langs ‘Huren in Nijmegen’ duurt ongeveer drie uur en de deelnemers reizen met de Nijmeegse zonnetrein. Verzamelpunt is bij wooncentrum De Meiberg bij het winkelcentrum Meijhorst om 12.30 uur. Vanaf die locatie gaat de tocht langs een aantal plekken waar de corporaties werken aan wonen en zorg, duurzaamheid, buurtverbetering, nieuwbouw en grootschalige renovatie. Bewoners en corporatiemedewerkers vertellen onderweg en op locatie hun verhalen over wonen en hun buurt. Af en toe stappen we ook uit om een kijkje te nemen. Rond 16.00 uur zijn we weer terug bij De Meiberg.

Rijdt u mee?
Meldt u zich vóór maandag 7 september 2015 aan via nijmegen@daaromhuren.nl. Geef daarbij ook aan met hoeveel personen u komt.

Landelijke aftrap
De landelijke aftrap van de dag vindt plaats bij woningcorporatie Vallei Wonen in Woudenberg in het bijzijn van Jan Boeve, directeur van Aedes vereniging van woningcorporaties.

Open Monumentendag
Tegelijkertijd met de Dag van het Huren vindt ook de Open Monumentendag plaats. Driekwart van de woningcorporaties beheert monumenten: in totaal ongeveer 5.800 Rijksmonumenten en 7.900 gemeentelijke monumenten. Naast de activiteiten in het kader van de Dag van het Huren neemt een aantal corporaties ook deel aan de Open Monumentendag.

De Dag van het Huren in Nederland is een initiatief van woningcorporaties en branchevereniging Aedes. Meer informatie is te vinden op www.daaromhuren.nl.