In de maatschappij bestaat nog veel onbekendheid met dementie. Een taboe en negatieve beeldvorming dragen ertoe bij dat mensen met dementie ontlopen worden en mantelzorgers zich geïsoleerd voelen. Begin dit jaar is de Werkgroep Dementievriendelijk Nijmegen gestart om als eerste de wijken Hazenkamp en St. Anna ‘dementievriendelijk’ te maken. Op 23 september vindt de officiële aftrap van het project plaats. Het doel? In een dementievriendelijke gemeenschap is er oog en oor voor mensen met dementie en voor hun mantelzorgers. Ook wordt de Dementia-App gelanceerd.

Later dit jaar volgen Dukenburg en de overige wijken van Nijmegen-Midden, in de hoop dat dit zich als een olievlek zal verspreiden. De werkgroep zoekt in de aanpak nauwe samenwerking met de gemeente, instellingen, zorgaanbieders, welzijnsinstanties, woningcorporaties, wijkraden. Zo zijn er diverse themalunches over omgaan met dementie voor zorg- en hulpverleners en vrijwilligers in de wijken. Maar de beslissende factor bij het welslagen van het dementievriendelijk maken van een wijk zijn natuurlijk de bewoners met hun bestaande netwerken, de buren, de (sport)verenigingen, hun scholen, hun winkels en hun media.

Dementia-App

Op 23 september wordt ook de Dementia-App gelanceerd. Deze app is bedoeld om mensen met dementie en hun directe omgeving te ontzorgen. Mensen met dementie hebben behoefte aan een dagritme en structuur. Mantelzorgers kunnen op afstand de agenda van de dementerende bijhouden. En het contact via de App bevordert de sociale betrokkenheid en draagt bij aan de kwaliteit van leven. De dementia-App bevat diverse functies zoals een fotoalbum, agenda, logboek, spellen, ‘beeldbellen’, digitale kluis, een informatie kiosk, marktplaats voor vrijwillige hulp en het archief van het Polygoon journaal vanaf 1945 tot 1976. De gemeente ondersteunt dit initiatief financieel.

Wethouder Bert Frings (Zorg, Welzijn):

“Mensen vinden het vaak het fijnst als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ook bij een ziekte of beperking. De zorg is daar ook steeds meer op gericht. Maar het is ook van groot belang dat mensen een netwerk in de buurt hebben, mensen die hen ondersteunen. Dat kan hulp zijn bij praktische zaken, maar net zo belangrijk zijn begrip en sociale contacten. Ik ondersteun dit soort initiatieven vanuit de samenleving dus ook van harte. En ik waardeer al die mensen in de stad, die dit elke dag al voor een ander doen!“

Startbijeenkomst in de wijken Hazenkamp en St.Anna

De start van het dementievriendelijk maken van de wijken Hazenkamp-St. Anna vieren wij op zaterdag 26 september van 12:00 uur – 14:00 uur in de Steenbokstraat voor wijkbewoners. Met trots nodigen wij u uit voor de kick-off van het dementievriendelijk maken van Nijmegen: woensdagmiddag 23 september in ‘t Hert door wethouder Bert Frings. Jo Robeerst, afdelingsvoorzitter van Alzheimer Nederland regio Nijmegen, en Minke Nieuwboer van DementieNet zullen kort iets vertellen over de Dementie vriendelijke gemeenschap en de werkgroepen presenteren die van start zullen gaan. Ook zal Pieter Hasenaar de Dementia-App presenteren en een korte uitleg hierover geven.