De heer  S.P.H.J. Bongers (49) ontvangt zondag 20 september 2015 de versierselen behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer P.R Zoete (73) ontvangt de Zilveren Waalbrugspeld. Zij krijgen deze onderscheidingen voor hun grote verdiensten voor Parochie De Goede Herder.

De heer Bongers is al zo’n 42 jaar actief in parochie De Goede Herder. Hij begon bij het jeugdkoor en groeide mee met het jongerenkoor, als zanger en dwarsfluitist. Toen de dirigent opstapte, ging dhr. Bongers in 1993 voor het koor staan. Hij bekwaamde zich verder hierin d.m.v. cursussen. Tot op de dag van vandaag leidt hij het koor Quintessens op uiterst vakkundige wijze. Daarnaast is de heer Bongers ook vice-voorzitter/voorzitter van het locatiebestuur van De Goede Herder.

Vorig jaar is parochie De Goede Herder gefuseerd met andere parochies tot één grote in Nijmegen-midden, de Heilige Stefanus. Onder de bezielende leiding van de heer Bongers heeft De Goede Herder haar eigenheid en eigen gemeenschap behouden, is zij financieel gezond en staat zij op goede voet met het overkoepelende bestuur. Ingewijden hebben verzekerd dat de inbreng van dhr. Bongers van doorslaggevend belang is geweest inzake het voortbestaan.

De heer Zoete vervult de volgende functies bij parochie De Goede Herder: acoliet; lid van de werkgroep Kerk en Wereld; Lid van de werkgroep voor de Vastenactie; Lector; Begeleider van het jongerenkoor; voorzitter van de werkgroep Lakenz (lectoren, acolieten enz.); penningmeester; inzet in bijna alle adhoc commissies en activiteiten van bijvoorbeeld werkgroep ‘toekomst van de parochie’ tot aan de jaarlijkse tuinbeurt; lid financiële werkgroep bij de totstandkoming van de fusieparochie (Stefanus) in Nijmegen.

De boven omschreven activiteiten heeft hij steeds met een enorme inzet, gedrevenheid en vooral positieve energie verricht. Hij heeft hiermee vele anderen enthousiast gemaakt voor de parochie de Goede Herder. De parochie, die onlangs is opgegaan in de Stefanus fusieparochie, viert in september van dit jaar haar 50 jarig bestaan en de heer Zoete heeft dus bijna gedurende de volledige 50 jaar actief meegebouwd aan de parochie. In verband met zijn leeftijd en gezondheid moet de heer Zoete nu een stapje terug doen en stopt met zijn penningmeesterschap (maar niet met een aantal andere functies).