Het jongerenkoor van de Lourdeskerk start in oktober met een kerstproject, waar iedereen in de leeftijd 12-35 jaar vrijblijvend aan kan deelnemen. Het doel is om met een groot koor de kerstviering van de betreffende kerk op te luisteren.

Al bijna 50 jaar verzorgt Jokolo een van de kerstvieringen van de Lourdeskerk. Deze vieringen worden altijd heel goed bezocht en er wordt ook altijd enthousiast meegezongen met de bekende liederen. Dit bracht de voorzitter Loes van Herkhuizen op het idee om met name de jongeren de kans te geven dit ook eens op een wat professionelere manier te kunnen doen.

Vanaf oktober staan de reguliere repetities op vrijdagavond in het teken van kerstliederen. Iedereen in de leeftijd 12-35 jaar kan hierbij een twaalftal kerstliederen instuderen en uiteindelijk zal het uitgevoerd gaan worden tijdens de kerstviering. ‘Naast het instuderen van de liederen wordt er ook aandacht besteed aan zangtechniek. Het is dus zeker niet noodzakelijk om ervaring te hebben’, aldus Van Herkhuizen. Jokolo gaat hier overigens een samenwerking aan met het tienerkoor van dezelfde keer, Teens. Hierdoor kunnen ook kinderen vanaf 12 jaar aan het project gaan deelnemen. Zij zullen voornamelijk repeteren op de donderdagavond. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Jokolo, www.jokolo.nl. Hier is ook meer informatie te vinden. Naast zangers kunnen ook muzikanten zich aanmelden. Meer informatie hierover staat ook op de website.

Aanvang: vrijdag 9 oktober 20.00 uur
Informatie en aanmelden: www.jokolo.nl
Uitvoering: kerstavond 24 december 21.00 uur