Met ingang van 1 september 2015 wordt Ina Hol de eerste directeur van het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen (tevens directeur/secretaris van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen). Tot aan de integratie van Breed in het WerkBedrijf, vervult zij ook de functie van algemeen directeur bij Breed. Ina Hol was lid van de directieraad gemeente Nijmegen. Daarvoor was ze programmamanager Werk en Inkomen bij deze gemeente.

Het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een nieuwe samenwerking tussen de afdelingen werk van de zeven gemeenten in de regio, UWV en Breed. Deze samenwerking heeft als doel: het vormen van een inclusieve arbeidsmarkt, waardoor mensen met en zonder een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Daarom ondersteunt het WerkBedrijf uitkeringsgerechtigden, mensen met een arbeidsbeperking, pas afgestudeerden of mensen die arbeidsmatige dagbesteding willen, bij hun zoektocht naar werk. Het WerkBedrijf brengt deze werkzoekenden en bedrijven in en rond Nijmegen bij elkaar.

Voor bedrijven is het WerkBedrijf – met haar brede kennis van de arbeidsmarkt en gespecialiseerde medewerkers – hèt aanspreekpunt in de regio, waar zij terecht kunnen voor het vinden van geschikt personeel en voor het oplossen van hun personeelsvraagstukken.

Ina Hol: “Het WerkBedrijf is de verbindende factor tussen de kandidaat en de ondernemers. De meerwaarde van het WerkBedrijf is dat expertises en ervaringen van verschillende partijen (zoals) hier gebundeld worden ten behoeve van werkzoekende en werkgever. Ik ben er trots op dat ik, samen met de medewerkers van het WerkBedrijf, een steentje mag bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelstelling; namelijk zoveel mogelijk mensen een volwaardige plek geven op de arbeidsmarkt.”

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen met de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen is er gekomen in plaats van verschillende gemeenschappelijke regelingen.
De eerste module van de MGR is het Werkbedrijf. In de toekomst kunnen andere modules (nieuw toe te voegen functies) worden toegevoegd.