Dinsdagavond 15 september hoorden ruim zestig belangstellenden de bevindingen van de werkgroep Windenergie Wijchen aan. De voorzitter van de werkgroep, Rob Rietveld, presenteerde bij Zaal Verploegen de hoofdlijnen van het advies van de werkgroep. De presentatie van deze informatieavond kunt u hier bekijken.

Geef uw mening
De leden van de werkgroep roepen alle geïnteresseerde bewoners en belanghebbenden op om hun mening over de aanbevelingen ten aanzien van de randvoorwaarden en gedragscode door te geven. Uw reactie op de presentatie kunt u uiterlijk 29 september doorgeven via windenergie@wijchen.nl. De werkgroep neemt alle binnengekomen reacties als bijlage op in hun Rapport van Bevindingen, zodat de gemeenteraad hier kennis van kan nemen.