Gisteren reikten gezamenlijke ouderenorganisaties het keurmerk Senior Vriendelijk ziekenhuis 2015 uit. CWZ is een van de 55 van de 120 ziekenhuislocaties die het keurmerk heeft gekregen.

Zo worden ouderen in CWZ direct bij opname bijvoorbeeld gescreend op risico’s waardoor de conditie kan verslechteren. “Denk hierbij aan acute verwardheid, verminderde lichamelijke conditie door ondervoeding en te weinig beweging of risico’s op vallen”, vertelt klinisch geriater Simone Haverkort. “Waar nodig hebben medewerkers extra aandacht hiervoor. Bijvoorbeeld met extra tussendoortjes tussen de maaltijden door of regelmatige beweging buiten het bed. Hiermee proberen we te voorkomen dat de gezondheid van ouderen onnodig verslechtert.” Uit landelijk onderzoek blijkt dat de helft van de ouderen achteruit gaat tijdens opname in een ziekenhuis, los van de aandoening.

Geen pyjama
“Veel ouderen en hun familie denken dat je in het ziekenhuis vooral in bed ligt”, zegt verpleegkundige Miranda van den Dobbelsteen. Zij heeft speciale aandacht voor ouderen op verpleegafdeling Heelkunde B44. “Bij binnenkomst willen ze direct hun pyjama aantrekken en in bed gaan liggen, dan vertel ik ze dat ze in de gewone kleren kunnen rondlopen of in hun stoel plaatsnemen. Al komen ze maar drie keer per dat uit het bed, dan komt dat de conditie al ten goede.”

Zorg na de opname
Dit jaar is er bij toekenning van het keurmerk speciale aandacht voor afspraken over ontslag. Uitgangspunt van de samenwerkende ouderenorganisaties is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed is geregeld. Dat sluit aan bij de visie van CWZ. Speciale transferverpleegkundigen regelen de zorg die nodig is ná de ziekenhuisopname. Ook met andere zorgaanbieders in de regio maken we afspraken hierover, zodat goede zorg is gegarandeerd in een ander ziekenhuis, de thuissituatie of in een verpleeghuis.