Vanaf vrijdag zullen de bouwactiviteiten op Heumensoord van start gaan. Dat kan omdat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijmegen en Heumen een bestuursovereenkomst  hebben afgesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Binnen nu en twee weken worden de eerste vluchtelingen verwacht.

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de opvanglocatie Heumensoord, zoals het maximaal aantal op te vangen vluchtelingen, de duur van de tijdelijke noodopvang maar ook over het contact met de omwonenden. De afspraken over het zorgvuldig beheer van het terrein, Heumensoord is een natuurgebied en een waterwingebied, worden nader uitgewerkt met Vitens en Natuurmonumenten.

De gemeenten zijn tijdens deze opbouwfase voortdurend in contact met elkaar, het COA en ook met de omwonenden en partners zoals politie, brandweer en GGD. De gemeenten doen al het mogelijke om de overlast voor de aanwonenden te beperken. Vanaf vrijdag zal de opbouw van de opvanglocatie leiden tot meer verkeer. De gemeente zet verkeersregelaars in. Een deel van het terrein zal daarom niet toegankelijk zijn voor bezoekers.

De komende periode zal er een bewonersoverleggroep worden gevormd die met het COA in gesprek zal gaan en blijven over de ontwikkelingen op het terrein. Ook de gemeenten zullen hierbij aanschuiven. Vanmiddag is er van 16.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst voor de bewoners en belanghebbenden in de Deken Hensburchstraat 2 in Nijmegen.

Informatievoorziening is beschikbaar op de website van de gemeente: www.nijmegen.nl of www.heumen.nl. De talrijke initiatieven voor hulpgoederen kunnen worden gemeld bij het Rode Kruis: www.hulpvoorvluchtelingen.nl. Vrijwilligers kunnen zich melden bij noodopvang@stipnijmegen.nl of bij het COA; www.coa.nl. Aanstaande woensdag staat de Noodopvang Vluchtelingen Heumensoord op de agenda van zowel de gemeenteraad van Nijmegen als die van Heumen.