Op dinsdag 15 september starten de archeologen van de gemeente Nijmegen een opgraving op een bijzondere plek: onder aan de Valkhofheuvel in het centrum van de stad. Het Valkhof is een belangrijke historische plek met restanten uit de middeleeuwen zoals de Sint Nicolaaskapel en de Barbarossaruïne. Vlakbij zijn ook Romeinse overblijfselen gevonden, onder andere van de Nijmeegse godenpijler. Nijmegen is de oudste stad van Nederland.

Reden voor de opgraving is de bouw van De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie. De opgraving vindt plaats tussen de Waalkade en de Valkhofheuvel, achter het oude museum De Stratemakerstoren. Juist daar verwachten de archeologen belangrijke sporen van het Nijmeegs verleden.

Historisch puzzelstukje

Op deze plek kunnen resten tevoorschijn komen uit de Romeinse tijd tot en met het midden van de vorige eeuw. Ook in de Stratemakerstoren wordt een stuk vrij gelegd, waarin funderingen van stadsmuren en torens uit de 13e en 16e eeuw tevoorschijn kunnen komen. Dit is één van de plekken in Nijmegen waar een puzzelstukje van het lange verleden nog in de bodem ligt.

Uitkijkpunten

Tijdens de opgraving geven de archeologen op diverse manieren actuele informatie. Op het Valkhof bij de Sint Nicolaaskapel is een mooi uitkijkpunt van waaruit het terrein van de opgraving goed is te zien. In de kapel zijn posters en folders aanwezig met informatie. Ook op de trappen halverwege de helling is de opgraving goed zichtbaar.

Rondleiding

Het Gilde van Nijmegen bezoekt tijdens hun historische  stadswandelingen de uitkijkpunten buiten de hekken van de opgraving en geeft uitleg over de historie van de plek en wat er op dat moment is te zien. Dat doet Museum Het Valkhof ook. Op momenten dat er iets bijzonders is gevonden, worden er rondleidingen georganiseerd op de opgraving als de omstandigheden het toelaten.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis

Bijzondere vondsten krijgen een plek in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Via de website van de gemeente wordt actuele informatie gegeven. Op www.nijmegen.nl is ook meer informatie te vinden over wat er bekend is door onderzoek in de omgeving en wat de archeologen verwachten te zullen vinden. De opgravingen duren naar verwachting zes weken. Met de bouw van De Bastei is afgelopen zomer gestart. De opening is gepland in de zomer van 2016.