Bedreiging Reichswald nu van twee kanten

Naast de gemeente Kranenburg werkt nu ook Stadt Kleve aan een plan om gebieden in het Reichswald te bestemmen voor windturbines. In het nieuwe ontwerp voor het Kleefse bestemmingsplan wordt ruim 180 hectare bos aangewezen als concentratiegebied voor windindustrie. Bracht het plan van Kranenburg al schade toe aan het waardevolle Reichswald – de extra zones die de stad Kleve nu wil toevoegen zouden de doodsteek vormen voor het uitgestrekte aaneengesloten woud, dat een hoge ecologische- en cultuurhistorische waarde heeft en een grote biodiversiteit.

De vereniging Tegenwind in het Reichswald roept burgers aan twee kanten van de grens op om in de komende weken gebruik te maken van hun recht op inspraak bij de gemeentes Kranenburg en Kleve. In beide gemeentes lopen namelijk inspraakrondes, waar burgers met een zogenaamde ‘Stellungnahme’ hun zienswijze kenbaar mogen maken.

Schade
“Windindustrie in het Reichswald zal grote negatieve gevolgen hebben, ook aan Nederlandse zijde.” Dat zegt Tegenwind woordvoerder Iris Roselie. Ze waarschuwt voor schade in aangrenzende Nederlandse natuurgebieden als De Bruuk, Sint Jansberg en het geplande Koningsvennen, zoals gevaar voor beschermde vogelsoorten, kans op vervuiling van grondwater en fragmentatie van het kwetsbare ecosysteem. Ook maakt ze zich zorgen over de gevolgen van geluidsoverlast, vermindering van de leefbaarheid in de buitengebieden en de dorpen langs de grens en de waardevermindering van onroerend goed. Door de verminderde aantrekkingskracht van het gebied zal ook de toeloop van toeristen dalen, een belangrijke bron van inkomsten in de streek.

Inspraak
“Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van dit inspraakrecht gebruik maken,” zegt Roselie. “De Duitse wet verplicht gemeentes om deze zienswijzen serieus te nemen. Burgers van binnen en buiten de gemeentegrenzen mogen alle argumenten aanvoeren, die tegen de bouw van windturbines in het Reichswald spreken. Voor de één is dat misschien het verjagen van wild, voor de ander bijvoorbeeld de kap van tientallen hectares aan bosgebied. Weer een ander is tegen het verjagen en vermalen van trekvogels, of bang voor oncontroleerbare bosbranden. Het maakt niet uit welke argumenten iemand heeft, maar het is belangrijk om ze op papier te zetten en bij allebei de gemeentes in te dienen.”

Kranenburg
Op 18 juni van dit jaar aanvaardde de Kranenburgse gemeenteraad het initieel ontwerp voor de wijziging van het ‘Teilflächennutzungsplan’ (deelbestemmingsplan), dat de bouw van windturbines langs de Kartenspielerweg mogelijk moet maken. Sinds 6 juli ligt dit ter inzage. Tot 20 Augustus loopt een eerste, vroegtijdige inspraakronde, die dient ter verkenning van de belangrijkste aanpassingen. Gemeinde Kranenburg, Der Bürgermeister, Bauamt, Klever Straße 4, 47559 Kranenburg, of per e-mail ter attentie van Der Bürgemeister, naar rathaus@kranenburg.de. Na eventuele wijziging van het initiële ontwerp, volgt een tweede inspraakronde die waarschijnlijk in de herfst van 2015 zal plaatsvinden.

Stadt Kleve
De procedure in de gemeente Kleve is dezelfde als die in Kranenburg. Echter, de Kleefse plannen bevinden zich al in de tweede inspraakronde. De concentratiegebieden voor windindustrie zijn namelijk pas na de vroegtijdige inspraakronde in het ontwerp opgenomen. De tweede inspraakronde, die nu loopt, is de laatste mogelijkheid voor derden om hun zienswijze in te dienen. Dat kan tot uiterlijk 31 augustus 2015, naar Stadt Kleve, Fachbereich Planen und Bauen, Abt. Stadtplanung, Landwehr 4-6, 47533 Kleve of per e-mail, ter attentie van Fachbereich Planen und Bauen, Abt. Stadtplanung, naar stadt-kleve@kleve.de.

Hulp
Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald e.V. is een Duits-Nederlandse vereniging die sinds 2012 strijdt tegen de komst van windindustrie in het Reichswald. Op de website van de vereniging www.tegenwindreichswald.eu is meer informatie te vinden over de beide voorstellen en de procedures. Er wordt ook toegelicht hoe de zienswijzen op te stellen en waarheen deze te sturen. Ook kunnen er voorbeeldbrieven gedownload worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.