Op dinsdag 8 september, Wereldalfabetiseringsdag, opent de Bibliotheek De Mariënburg een Taalhuis. Een plek in de bibliotheek waar mensen gratis hulp kunnen krijgen op het gebied van taal. Kom deze dag van 10.30 tot 11.30 uur naar de bibliotheek voor de officiële opening, leuke taalspelletjes en persoonlijke verhalen van laaggeletterden.

In Nijmegen en omgeving hebben ongeveer 30.000 mensen moeite met lezen en schrijven van de Nederlandse taal. 11% van de mensen tussen de 15 en 65 jaar hebben daar zelfs zo veel moeite mee dat ze er in het dagelijks leven veel hinder van hebben, zij worden ook wel laaggeletterden genoemd. Ze hebben moeite met het begrijpen van een bereidingswijze op een verpakking, brieven van instanties of werkinstructies. Het vinden van werk is moeilijk en werkende laaggeletterden lopen in werksituaties vaak tegen onverwachte problemen aan.

Bibliotheek helpt graag
De Bibliotheek Gelderland Zuid wil deze mensen graag hulp bieden. Daarom zijn er in de bibliotheek al Taalpunten met materialen om taalvaardiger te worden. In de Bibliotheek De Mariënburg en de Bibliotheek Zwanenveld worden deze punten vanaf half september bemand en uitgebreid tot Taalhuis. Hier kun je terecht als je hulp nodig hebt bij het lezen, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal. Er zijn lesboeken, oefenprogramma’s, makkelijke romans en een overzicht van Nederlandse taalaanbieders. Ook kunnen laaggeletterden vanuit het Taalhuis doorverwezen worden naar een van de deskundige partners STEP en het ROC, voor verdere begeleiding.

Het bereiken van laaggeletterden is niet altijd even gemakkelijk. Behalve dat ze een uitnodiging of een oproep in de krant niet snel zullen lezen, vinden ze het soms lastig om ervoor uit te komen dat ze vaardigheden als lezen en schrijven niet goed beheersen. Daarom werkt de bibliotheek samen met onder meer welzijnsorganisaties en het UWV. Zij signaleren wanneer iemand moeite heeft met lezen en schrijven van de Nederlandse taal en verwijzen hen door naar het Taalhuis.

Op donderdag 17 september om 10.00 u, tijdens het landelijke Festival van het Leren, opent ook de Bibliotheek Zwanenveld een Taalhuis.
Beide Taalhuizen zijn vanaf half september wekelijks geopend. Op dinsdagen tussen 10.00 en 12.00u in de Bibliotheek De Marienburg en op donderdagen van 14.00 tot 16.00u in de Bibliotheek Zwanenveld.