Ongeveer 3.900 huizen en kleine bedrijven in Nijmegen maken op dit moment gebruik van stadswarmte. Deze gebouwen hebben dus geen aansluiting meer op aardgas. Dat blijkt uit tellingen van energiebedrijf Nuon, dat de duurzame warmte in de regio levert.

Alle bestaande en nieuwe woningen in Nijmegen-Waalsprong krijgen stadswarmte. In dit gebied bevinden zich ook Oosterhout en Lent. Daarnaast komen er aansluitingen op het stadswarmtenet ten zuiden van de Waal, in de nieuwbouwwijk Nijmegen-Waalfront. Naast de 3.900 panden die nu al over stadswarmte beschikken, zullen in 2035 in Nijmegen in totaal 13.900 woningen en kleine bedrijven een aansluiting hebben op het warmtenet. In de regio Nijmegen-Arnhem staat de teller nu op ruim 17.000 huizen, bedrijven en instellingen, en zal het aantal aansluitingen in de toekomst toenemen tot circa 90.000.

Duurzaam
Omdat het aantal woningen dat gebruik maakt van stadswarmte de komende jaren toeneemt, bouwt Nuon momenteel aan de hulpwarmtecentrale Pieter Wiersma, die eind dit jaar klaar zal zijn. Stadswarmte staat bekend als een milieuvriendelijke manier van verwarmen. Het wordt gemaakt van de restwarmte van afval- en energiebedrijf ARN in Weurt. Ging deze warmte vroeger ongebruikt verloren, nu gaat het via een kilometerslang leidingenstelsel naar huizen en bedrijven in Nijmegen. De CO2-uitstoot van stadswarmte is hierdoor 46% lager dan verwarmen met aardgas.

Gezondheid
“Stadswarmte levert een essentiële bijdrage aan de doelstelling van de gemeente Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn”, beaamt Harriët Tiemens, wethouder in Nijmegen met duurzaamheid in de portefeuille. “Het mooie is dat we zo bij wijze van spreken morgen al stevige stappen richting onze klimaatdoelen kunnen zetten. Want er is hier in de buurt restwarmte genoeg.” Ook scheelt stadswarmte aanzienlijk in de lokale uitstoot van fijn stof. Fijn stof wordt gezien als een van de meest schadelijke vormen van luchtverontreiniging. Hoewel het verkeer en de industrie de belangrijkste bronnen van fijn stof zijn, dragen ook huishoudens hieraan bij via bijvoorbeeld de verbranding van aardgas.

Gevolgen bewoners
Stadswarmte draagt dus bij aan een beter milieu en een gezondere omgeving. Maar wat merken inwoners van Nijmegen ervan dat een woning een aansluiting heeft op stadswarmte in plaats van aardgas? “Direct warm water uit de kraan, geen onderhoud van een cv-ketel en nooit een koude douche als iemand anders in huis warm water tapt. Dat zijn enkele voordelen van stadswarmte”, vertelt Alexander van Ofwegen, directeur Warmte van Nuon. “Bovendien is de kans op een storing met stadswarmte veel kleiner dan een storing in de cv-ketel.” Aan de andere kant kan de impact van een storing in het stadswarmtenet veel groter zijn dan een storing in de cv-ketel, erkent Van Ofwegen. Want als er iets mis is met een cv-ketel, dan heeft maar één huis daar last van. Een storing in het stadswarmtenet raakt ineens een grote groep mensen tegelijkertijd.

Groeispurt
In de regio Nijmegen maakt stadswarmte sinds 2014 een groeispurt door. Toen ondertekenden de provincie Gelderland, de gemeenten Nijmegen en Arnhem, netwerkbedrijf Alliander en energiebedrijf Nuon een samenwerkingsovereenkomst. Het doel is om elk jaar 4.000 nieuwe aansluitingen op het warmtenetwerk te realiseren. “Het eerste deel van het stadswarmtenet in Nijmegen is in januari in gebruik genomen”, vertelt de Nijmeegse wethouder Tiemens. “Bijzonder is dat bewoners helemaal niets hebben gemerkt van de overstap van warmte uit de gasgestookte elektriciteitscentrale naar warmte afkomstig van afvalverbranding. De techniek van het warmtenetwerk is ontzettend goed uitgewerkt.”

Kansen toekomst
De verwachting is dat in de toekomst allerlei (duurzame) warmtebronnen op het stadswarmtenet worden aangesloten, zegt wethouder Tiemens. “Er ontstaan nu al lokale initiatieven waardoor we op termijn verschillende soorten warmte kunnen gebruiken. Denk aan zonneboilers, biomassa en restwarmte uit de industrie.” Van Ofwegen van Nuon vult aan: “We zijn al actief bezig om lokale leveranciers hiervoor te enthousiasmeren, zodat het aantal bronnen voor het netwerk verder groeit. Bijna alle Nederlandse huishoudens – ongeveer 95 procent – zijn aangesloten op gas. Maar dat is op den duur een onhoudbare situatie. Daarom zoeken we naar manieren om zoveel mogelijk huishoudens te laten profiteren van stadswarmte. Niet alleen in nieuwbouwwijken, maar ook in oude woningen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.