D66-raadslid Rachel Brouwer vraagt zich af wat de precieze redenen van het college waren om N.E.C.-Excelsior van dit weekend af te gelasten. ‘Vanwege de politiestakingen viel het openingsweekend van de Eredivisie een beetje in het water. Toch waren er gemeenten, zoals Alkmaar en Tilburg, die besloten om de voetbalwedstrijden door te laten gaan, terwijl bijvoorbeeld AZ-Ajax een hoger risicoprofiel heeft dan N.E.C.-Excelsior. De D66-fractie vraagt zich af waarom in Nijmegen anders besloten is.’

In gesprek met N.E.C.
‘Ik ben benieuwd naar de gesprekken die het college met N.E.C. heeft gehad’, aldus Brouwer. ‘N.E.C. wilde zelf extra veiligheidsmaatregelen nemen om de wedstrijd in goede banen te leiden, maar het college vond die maatregelen kennelijk niet afdoende.’ Het D66-raadslid vraagt zich ook af of het college rekening heeft gehouden met de geplande acties van N.E.C.-supporters. ‘Had de wedstrijd dan niet beter kunnen doorgaan? Dan hadden we supporters en N.E.C. de kans kunnen geven om te laten zien dat het ook op een positieve manier kan en dat al die politie-inzet bij wedstrijden niet altijd nodig is.’

Inzicht in afwegingen
Brouwer wil daarom graag inzicht in de afwegingen die gemaakt zijn voordat de beslissing is genomen de wedstrijd af te blazen. ‘Ik denk dat veel Nijmegenaren benieuwd waarom de keuze gemaakt is, zoals die gemaakt is. Al met al is het zonde dat er nu weer spanningen zijn ontstaan tussen N.E.C. en de gemeente.’