Door urine uit de plaskruizen op Vierdaagsefeesten te verzamelen en af te voeren naar de verwerkingsinstallatie (Saniphos van GMB, in Zutphen) verwachten we 30 tot 50 m3 pure urine in te zamelen en te verwerken tot fosfaat. Dat zijn ongeveer een kwart miljoen plasjes! Door fosfaat niet in zee te spoelen, maar aan de bron te verwijderen, kan het worden hergebruikt als meststof voor alles wat groeit en bloeit. Wie weet wordt deze Vierdaagsefeesten-meststof wel gebruikt om onze toekomstige sla te laten groeien en bloeien. En wie weet zien we juist deze slablaadjes wel terug op Vierdaagsefeesten en genieten we zo van onze eigen plasjes. Kan het nóg duurzamer?

Terugwinning fosfaat
Eén van de Elf Geboden der Vierdaagsefeesten luidt: ‘Gij zult urineren in de vele toiletten en crossjes.’ Deze huisregel is niet alleen in het leven geroepen vanuit hygiënisch oogpunt; met het inzamelen en verwerken van Vierdaagsefeesten-urine gaan we nog een stap verder richting het duurzaam produceren van ons evenement. Door terugwinning van fosfaat uit urine leveren we een bijdrage aan de inrichting van een duurzame waterketen. Daarnaast is fosfaat een onmisbare voedingsstof, maar de voorraden ervan raken in de loop van deze eeuw uitgeput. Het is daarom zaak om andere fosfaatbronnen te gaan benutten, en urine is daar een goed voorbeeld van.

Kwart miljoen plasjes
Vierdaagsefeesten ging de afgelopen jaren over op duurzame en innovatieve oplossingen die de impact van het evenement op het milieu aanzienlijk verkleinen. Naast maatregelen op het gebied van afval, energie, water, voedsel en mobiliteit, gaan we in 2015 urine inzamelen om hier vervolgens fosfaat uit terug te winnen voor hergebruik. Een kwart miljoen plasjes worden hiertoe ingezameld!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.