Het verkeer kan weer over de Van Heemstraweg door Weurt rijden. De weg is sinds vanmiddag begaanbaar voor al het verkeer. Bussen reden vanaf woensdag 29 juli al over de weg. Burgemeester Carol van Eert opende vandaag symbolisch de weg door de verkeerslichten in werking te zetten. Hij bedankte de inwoners en ondernemers voor hun begrip tijdens de afsluiting.

Aanpassingen
Aannemer Infrascoop uit Cuijk heeft in opdracht van de gemeente Beuningen de afgelopen maanden hard gewerkt aan de reconstructie van de Van Heemstraweg door Weurt. De situatie is anders dan voorheen. Op de kruising Van Heemstraweg – Postkantoorstraat is een groot middeneiland gecreëerd. Hierdoor remt het autoverkeer af en kunnen fietsers en wandelaars beter oversteken met behulp van verkeerslichten. De fietspaden in Weurt zijn nu ook overal vrijliggend van autoverkeer. Verder maakte de aannemer bij de bebouwde komgrenzen nieuwe in- en uitgeleiders voor bromfietsers. De oversteeklocatie bij de Jonkerstraat is ook aangepast met verkeerslichten en een grotere opstelruimte voor fietsers. Dit laatste ook vanwege de komst van het nieuwe ontmoetingscentrum De Kloosterhof.

Maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur
De gemeente heeft het moment van de reconstructie ook aangegrepen om een andere belangrijke verkeerswijziging door te voeren. Vanaf nu is de snelheidslimiet op de Van Heemstraweg vanaf Weurt tot aan de bebouwde komgrens van Beuningen geen 80 maar 60 kilometer per uur. In Weurt is 50 kilometer per uur de maximum snelheid.

Weg lange tijd afgesloten
Vanwege de reconstructie werd vanaf half mei de Van Heemstraweg in Weurt afgesloten. Het verkeer werd tijdens de werkzaamheden omgeleid. Winkels en bedrijven waren via de omleidingsroutes bereikbaar. Ook de route van de Nijmeegse Vierdaagse werd iets aangepast. De wandelaars liepen door de oude dorpskern van Weurt-Noord via de Pastoor van der Marckstraat. Wij danken iedereen voor het begrip van deze tijdelijke overlast en hopen dat de nieuwe situatie snel went.

Vervolg
In het najaar van 2015 volgt de groenaanplant bij de vernieuwde weg. De gemeente verwacht dat de reconstructie in november van dit jaar helemaal is afgerond. Alle actuele informatie over de werkzaamheden vindt u op www.beuningen.nl/heemstrawegweurt.

Burgemeester activeert verkeerslichten. Foto: Ger Loeffen
Burgemeester activeert verkeerslichten. Foto: Ger Loeffen

Samenwerking
Samen met de gemeente Nijmegen, de voormalige Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Fietsersbond werkt de gemeente Beuningen aan de snelfietsroute Nijmegen – Beuningen. Hierbij worden we ondersteund door de provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Met dit project verleiden we forenzen om vaker de fiets te pakken in plaats van de auto. Het zijn snelle, directe, comfortabele en veilige routes over een langere afstand, waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen. Voor de herkenbaarheid worden de snelfietsroutes uitgevoerd in rood asfalt. De snelfietsroutes zorgen voor een betere bereikbaarheid van de regio in een gezondere omgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.