De Toeristisch Recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 is gepresenteerd. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) geeft in deze monitor inzicht in de economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio in 2014 evenals in de ontwikkeling in vergelijking met 2011. De gegevens uit deze monitor laten zien dat toerisme en recreatie een belangrijke sector is in de regio Arnhem Nijmegen. Het relatieve belang van de sector in de totale werkgelegenheid is met 6,5 % van de werkgelegenheid hoog.

Overnachtingen gestabiliseerd
In de regio Arnhem Nijmegen hebben in 2014 bijna 1,6 miljoen overnachtingen plaatsgevonden, waarvan bijna 60% in hotels. De regio heeft daarmee een marktaandeel van ruim 15% in Gelderland. Het aantal overnachtingen in hotels is vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2011. De deelregio het Rijk van Nijmegen heeft het grootste aandeel in de overnachtingen in de regio. In Arnhem steeg het totaal aantal overnachtingen met name door meer hotelovernachtingen met 12% en ook de Betuwe kende een groei van 6%.

Dagbezoek licht gestegen 2% tot 43,5 miljoen bezoeken
In 2014 vonden er circa 43,5 miljoen dagrecreatieve bezoeken plaats, het dagtoeristisch bezoek is hiermee licht gestegen ten opzichte van 2011. De ontwikkeling per dagtoeristische sector varieert sterk, van een daling van activiteiten als evenementenbezoek en horecabezoek tot een toename van activiteiten als museumbezoek en buitenrecreatie. De stijging van museumbezoek wordt veroorzaakt door meer bezoek aan enkele grote musea. De daling van evenementenbezoeken kan deels worden verklaard door sterkte variatie van evenementen per jaar en een afname van het aantal grotere evenementen in GelreDome in Arnhem.

Horecabezoek, recreatief winkelen en routegebonden buitenrecreatie zijn de categorieën met het grootste aandeel in deze dagtoeristische bezoeken. Er is sprake van een sterke concentratie van het dagtoerisme in de deelregio’s Arnhem en Nijmegen.

Het aantal dagtoeristische bezoeken in de regio is met 2% toegenomen in vergelijking met 2011.

Toeristen besteden bijna € 1,3 miljard in de regio
De bestedingen in 2014 in de regio Arnhem Nijmegen zijn met 3% gedaald ten opzichte van 2011 (van € 1,3 miljard naar € 1,27 miljard). De belangrijkste oorzaak van de daling is de daling in de hotels middenklasse en luxe (met name door lagere prijzen). De bestedingen in de dagrecreatieve sector daalden licht ondanks de lichte toename van activiteiten, met name door dalende entreeprijzen. Veel bestedingen komen terecht in de detailhandel en horeca, respectievelijk 37% en 31%. Toerisme en recreatie levert in totaal ruim 16.500 FTE aan werkgelegenheid op, wat overeenkomt met circa 23.000 banen. Dit is circa 6,5 % van de totale regionale werkgelegenheid (landelijk is dit 6,3%).

Conclusie: toerisme regio Arnhem Nijmegen van economische betekenis; maar werk aan de winkel
Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de toeristisch-recreatieve sector in de regio Arnhem Nijmegen in 2014 in een verdringingsmarkt goed heeft gepresteerd. Dagbezoek is licht gestegen, aantal bestedingen is licht gedaald en het aantal overnachtingen is gestabiliseerd.

De economische betekenis van toerisme en recreatie in de regio Arnhem Nijmegen is ca 1,3 miljard en levert ca 23.000 banen op. Daarmee is de sector qua werkgelegenheid in de regio groter dan de bouwsector, de transportsector en de publieke sector.

Werk aan de winkel:

 (hotel) prijzen moeten naar hoger/acceptabel niveau.

 Extra inzetten op groeimarkten (België, Duitsland en Groot-Brittannië)

 Meer aandacht voor verblijfstoerisme

 Meer inzetten op thema’s; o.a. Bevrijdingstoerisme

 Intensiveren samenwerking van partijen zoals de hotelsector (o.a. HORA), RBT KAN, overheid, Recron, Koninklijke Horeca Nederland, culturele sector, dagattracties en dergelijke.