Donderdag 16 juli onthulde wethouder Economische Zaken Agnes Schaap samen met historicus Wim Kattenberg de informatiezuil ‘De Kleine Elst’ in Wijchen. De oude waterloop van de Kleine Elst markeert de historie van Wijchen. Deze informatiezuil staat in de kasteeltuin en maakt deel uit van de succesvolle samenwerking ‘Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland’ van het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen RBT KAN.

De Kleine Elst
De Kleine Elst is een afwateringsgeul die waarschijnlijk al is gegraven in de prehistorie. Het is daarmee een van de oudste voorbeelden van watermanagement in Nederland. De geul is nog steeds actief, maar stroomt tegenwoordig voor een gedeelte ondergronds. Op oud kaartmateriaal is te zien dat de Kleine Elst langs het kasteel Wijchen voerde en nabij Hernen ‘aantakte’ op het Wijchens Maasje richting Bergharen. De namen van het Wijchense verzorgingshuis ‘de Elsthof” en de Elstweg verwijzen nog naar de oude rivierloop. Nog altijd voert de Kleine Elst water naar de grachten van kasteel Wijchen en Hernen.

Informatiezuil
De gemeente Wijchen wil de bijzondere waarde van de Kleine Elst voor Wijchen laten zien om de herinnering aan deze voor Wijchen belangrijke waterloop levend houden. Daarom heeft de gemeente besloten een informatiezuil in de kasteeltuin te plaatsen. Dit is vlakbij de plek waar de Kleine Elst heeft gelopen. Op de informatiezuil is de vermoedelijke en deels ondergrondse loop van de Kleine Elst zichtbaar. Voor meer informatie worden de mensen verwezen naar de website van Spannende Geschiedenis. Want zoals de historicus Wim Kattenberg zou zeggen ‘’Zonder kennis van de Kleine Elst snap je Wijchen niet’’.

QR code
Op het paneel is niet alleen een cultuurhistorisch verhaal over de betreffende plek, De Kleine Elst, te lezen, maar het paneel bevat ook een QR-code. Wanneer die met de mobiele telefoon wordt gescand leidt hij automatisch naar de mobiele website www.spgs.nl vanaf waar een aantrekkelijk luisterverhaal over De Kleine Elst te horen is.

Spannende Geschiedenis
Beleef de Spannende Geschiedenis brengt de cultuurhistorie van de vier Gelderse Streken op een bijzondere manier tot leven. Aan de hand van acht tijdlijnen kun je kennis maken met meer dan 220 locaties, fraai verdeeld over de provincie Gelderland. Alle informatie in inspiratie is te vinden op www.spannendegeschiedenis.nl.