D66 en VVD willen naar een compact winkelgebied, met in de randen van de binnenstad meer plek voor andere functies, zoals dienstverlening, cultuur, wonen en zorg. Rob Jetten, fractievoorzitter van D66 Nijmegen: ”We zien in de binnenstad steeds meer structurele leegstand: het winkelgedrag is immers ook structureel aan het veranderen. We moeten ervoor zorgen dat het winkelgebied compacter wordt, zodat we een kleiner, maar vitaler en toekomstbestendiger kernwinkelgebied houden.” D66 en VVD pleiten in hun binnenstadsplan #binnenstad024 voor stedelijke herverkaveling. Ze dienen tijdens het debat over de Zomernota een motie in voor een ‘Transitiefonds Binnenstad’ voor de periode 2016-2020, gericht op de transformatie van bestaande winkelpanden buiten het kernwinkelgebied en ondersteuning van winkeliers bij vrijwillige verhuizing naar een pand in het kernwinkelgebied.
Toenemende leegstand
”De winkelleegstand in Gelderland is afgelopen jaar met 10 procent gegroeid”, aldus Inge van Dijk, fractievoorzitter van VVD Nijmegen. ”Alleen al in Nijmegen staat er volgens het Planbureau voor de Leefomgeving met 8,4 procent een record aan winkeloppervlak leeg. Als we onze binnenstad vitaal willen houden, moeten we versnippering tegen gaan. We willen daarom dat de gemeente samen met ondernemers en pandeigenaren in overleg gaat om detailhandel meer te concentreren. Zo voorkomen we in ons kernwinkelgebied lelijke littekens en werken we buiten het kernwinkelgebied aan andere functies.”
Transitiefonds
Jetten en Van Dijk pleiten voor stedelijke herverkaveling. ”Een transitiefonds kan ondernemers en pandeigenaren verleiden om te verhuizen naar het kernwinkelgebied, terwijl we straten aan de rand van het centrum transformeren naar andere functies”, aldus Van Dijk. ”We moeten daarbij schouder aan schouder staan met alle partners. Bijvoorbeeld ook met de provincie Gelderland, die vitale binnensteden eveneens als prioriteit ziet. We moeten die keuzes nu durven maken, zodat we later niet op de blaren moeten zitten.”
Meer ruimte voor andere functies
Jetten: ”Net buiten het kernwinkelgebied kiezen we voor radicale transformatie. Bewoning van het centrumgebied zorgt voor extra dynamiek. Vroeger moesten mensen juist naar de wijken en naar de stadsranden, laten we mensen weer terug naar ons centrum halen”, aldus de D66-fractievoorzitter. ”Jongeren, maar ook senioren, die voorzieningen direct in de buurt hebben. De randen van de binnenstad zijn ook uitermate geschikt voor dienstverlening, cultuur en flexplekken. Maar ook voor zorgverleners, zoals tandartsen en huisartsen. Zo werken we samen naar een binnenstad die antwoorden geeft op de vragen die de eenentwintigste eeuw haar stelt.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.