Nieuwbouwwijk Huurlingsedam kan zich toch verder blijven ontwikkelen. Het col-lege stelt dit in een voorstel aan de raad over het woningbouwprogramma 2015-2025. Vooralsnog gaat het om de bouw van 150 woningen. Het risico blijft bestaan dat de uiteindelijke 700 geplande woningen niet of met vertraging gebouwd gaan worden. Het college meldt verder in het woningbouwprogramma dat ook de ont-wikkeling van de zogeheten Oostflank geen gevaar loopt.

Het voorstel aan de raad komt mede voort uit de afspraken die de subregiogemeenten op ini-tiatief van de Wijchense wethouder Geert Gerrits onlangs hebben gemaakt. Aanleiding van die gesprekken in regionaal verband was het signaal dat de provincie heeft gegeven met het oog op de toekomstige woningbouwaantallen in de regio. Door een sterk veranderende wo-ningmarkt heeft de provincie die aantallen fors naar beneden bijgesteld. Hierdoor dreigden ook voor de gemeente Wijchen het schrappen van nieuwbouwprojecten. De afspraken op re-gionaal niveau hebben dit beeld kunnen bijstellen.

Ontwikkeling Oostflank
Wethouder Gerrits is gematigd positief over het woningbouwprogramma 2015-2025 zoals dat nu wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. “Enerzijds ben ik blij dat we erin geslaagd zijn het begin van fase 2 Huurlingsedam toch te kunnen realiseren. Anderzijds kunnen we het to-taal van 700 woningen binnen de periode tot 2025 in de Huurlingsedam niet realiseren. Ik kan nog niet zeggen wat voor financiële gevolgen dat mogelijk heeft. Verder vind ik het posi-tief dat de ontwikkeling van de Oostflank geen gevaar loopt”, aldus Gerrits.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.