Met de vierdaagse gaat een tiental deelnemers meelopen voor het project Brandgrens024.

Brandgrens024 wil 800 herinneringsplaatjes leggen langs de grens van het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944. Symbolisch voor ieder slachtoffer een. Het geld dat zij hiervoor nodig hebben, proberen zij met donaties van Nijmegenaren (en anderen) bij elkaar te krijgen. Inmiddels zijn er al (toegezegde) donaties binnen voor meer dan 250 plaatjes, het minimale aantal om het project door te laten gaan was 200 plaatjes. Met 200 markeringen is de route al aan te duiden. Maar we blijven gaan voor die 800. Het project krijgt steun van vele particulieren, zij kunnen al bijdragen vanaf 15 euro.

Henk Hartendorf en familie
Henk Hartendorf loopt al jaren mee met de vierdaagse en heeft afgelopen 22 februari het project Brandgrens024 omarmd. En niet zomaar.

Zijn vader was ten tijde van het bombardement getrouwd met Geertruida Hartendorf – Orth  (25-4-1922) en had een zoon Evert J. Hartendorf (13-11-1943). Tijdens deze fatale 22e febuari in 1944 zijn beiden en ook nog zijn zwager, Hendrikus J.F.J Orth (14-6-1925), om het leven gekomen.

Henk is de jongste zoon, van zes, uit het tweede huwelijk van zijn vader. Geboren op 23 februari 1960. De dag voor zijn verjaardag was zijn vader altijd treurig. Later begreep hij pas waarom en kwam ook het besef wie die andere familie was die vaak op bezoek kwam. Dat hij nog een andere broer had die te vroeg is omgekomen.

De schoonvader van zijn vader, Henk Orth, heeft destijds geprobeerd om een monument te realiseren voor alle slachtoffers. Dit is toen niet gelukt, maar Henk Hartendorf is nu vastbesloten om dit project, door het omarmen van Brandgrens024, voort te zetten. Dus heeft hij, na het horen van het initiatief afgelopen februari direct contact gezocht met Bregje Jaspers, initiatiefneemster van het project Brandgrens024.
Henk wil het brandgrensproject onder de aandacht van zoveel mogelijk mensen en instanties brengen. Hij wil bovendien minstens 100 donaties binnenhalen.

Flyers
‘Ik ga ervoor zorgen dat iedere burgemeester van ieder dorp of stad waar we langskomen, een flyer krijgt en van het project af weet. Iedereen moet dit weten. We gaan voor de 800 herinneringsplaatjes. Wat in Rotterdam lukt moet hier ook lukken!’ aldus Henk‘

Henk heeft inmiddels zo’n tien mede-wandelaars die samen gaan lopen voor Brandgrens024. Zij zorgen zelf ook allemaal voor minimaal een sponsor en zijn tijdens de vierdaagse herkenbaar aan het rode shirt met het logo van de brandgrens. Verschillende ondernemers hebben kosteloos de materialen hiervoor beschikbaar gesteld, en iedereen die loopt doneert natuurlijk zelf ook een herinneringsplaatje!