Vanochtend is een belangrijke mijlpaal bereikt in het project Ruimte voor de Waal. Joke Cuperus, HID Rijkswaterstaat en burgemeester Hubert Bruls namen vanochtend officieel de nieuwe Verlengde Waalbrug in gebruik. De nieuwe brug over de nevengeul maakt deel uit van een belangrijke verkeersader in Nijmegen en is een van de drie bruggen die gerealiseerd worden binnen het spraakmakende project. Nu de brug in gebruik is genomen, kan het fietspad aan de oostzijde van de Waalbrug hersteld worden en kan gestart worden met de sloop van de tijdelijke weg naast de brug. De tijdelijke weg zorgde er de afgelopen twee jaar voor dat het verkeer ongehinderd door kon rijden. Het herstellen van het fietspad aan de oostzijde van de brug duurt nog tot aan de Vierdaagse. In deze periode zijn er voor het autoverkeer slechts 2 van de 4 rijbanen op de Waalbrug beschikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen alleen gebruik maken van het fiets-/voetpad aan de westkant van de brug. Door het slopen van de tijdelijke weg is ook de route via het Sergeant Robinsonviaduct (Bemmelsedijk) vanaf vrijdagavond niet meer beschikbaar. Autoverkeer naar Veur Lent kan voortaan ter hoogte van Station Lent de route Griftdijk Zuid, Parmasingel en Promenadebrug nemen.

De verkeerssituatie van de komende weken, waarbij twee van de vier rijstroken beschikbaar zijn, is vergelijkbaar met de situatie tijdens het groot onderhoud aan de oude Waalbrug, dat gepland staat vanaf de tweede helft van volgend jaar. De komende weken zal de verkeersafwikkeling in de stad nauwkeurig worden gemonitord. De uitkomsten worden gebruikt bij het voorbereiden van verkeersmaatregelen tijdens de periode van het groot onderhoud.

150622Waalbrug4954

Project Ruimte voor de Waal
De Verlengde Waalbrug is een van de drie bruggen die worden gebouwd als onderdeel van het project Ruimte voor de Waal, onderdeel van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier. Door het verleggen van de dijk en het graven van een nevengeul krijgt de rivier meer ruimte en ontstaat er – in het hart van Nijmegen – een eiland in de Waal met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur. Nu de Verlengde Waalbrug in gebruik is genomen, kan gestart worden met het graven van het laatste stuk van de nevengeul. De oplevering van het hele project is gepland in december van dit jaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.