Dinsdag 9 juni is er een avond georganiseerd als vervolg op de landschapsconferentie van vorig jaar. Deze aanpak past bij de gemeente Heumen: jaarlijks betrokkenen rondom een bepaald thema bij elkaar brengen, waardoor er een platform ontstaat waar ontmoeting en uitwisseling plaatsvinden en projecten van initiatief tot uitvoering gebracht kunnen worden. Dit doen we al enkele jaren rondom het thema ‘Welzijn, Wonen en Zorg’ en nu ook voor ‘Natuur en Landschap.’

Interview met Jef Gielen
In aanloop naar die tweede avond vond er een interview plaats met één van de deelnemers van het afgelopen jaar, Jef Gielen. Jef is een bevlogen liefhebber van landschap en natuur en hij beheert in opdracht van de gemeente Heumen het dassengebied in Heumen Noord. Als gemeente zijn we zeer benieuwd naar zijn bevindingen over de landschapsconferentie tot nu toe.

Resultaten landschapsconferentie
We vroegen Jef Gielen wat de eerste landschapsconferentie tot op heden heeft opgeleverd?
“Na de eerste avond is er contact gelegd tussen verschillende organisaties en mensen, die misschien niet van elkaars bestaan wisten. Dit leidde tot inspiratie voor samenwerking en nieuwe initiatieven. Ik ben dan ook erg benieuwd wat deze initiatieven hebben opgeleverd en hoop dit te horen op 9 juni aanstaande” , aldus Jef Gielen. Zelf verwacht de heer Gielen dat de meeste aandacht zal uitgaan naar de belevingswaarde van het landschap, enkele “eenvoudig” uitvoerbare en aaibare initiatieven die voor het grote publiek te behappen zijn.

Projecten
Op de vraag aan welke projecten hij heeft gewerkt en of hij verschillen in het proces en de uitwerking heeft ervaren, zegt hij het volgende: “Zeker, er zijn verschillen en dat is maar goed ook. Zelf ben ik betrokken bij het inventariseren van de kwaliteit van hoogstamboomgaarden en bij het opzetten van een vrijwillige landschapsbrigade die landschapsonderdelen gaat onderhouden. Ook ben ik betrokken bij het herkenbaar maken van het kasteel van Heumen en vooral bij het meedenken over het landschapsbeheer voor langere termijn en de continuïteitskansen van projecten. Het heeft meestal een aantal jaren nodig voor het resultaat zichtbaar wordt.”

Locale kennis
Jef ziet het als een uitdaging en verbeterpunt voor de gemeente én haar bewoners om optimaal gebruik te maken van locale kennis en van vrijwilligers. Alleen met locale draagkracht voor landschap ontstaat een gevoel van trots en zorg, het gevoel dat het landschap “van ons” is. Trots en zorg voor het cultuurlandschap is de sleutel tot succes.
Als vrijwilligers en professionals zich samen inzetten voor het landschapsonderhoud kunnen zij elkaar versterken, waardoor het cultuurlandschap in de gemeente Heumen voor een 10 kan gaan.”

In de afgelopen weken hebben wij op deze pagina de tweede landschapsconferentie aangekondigd en belangstellenden uitgenodigd zich aan te melden vóór 4 juni jl. De conferentie vindt plaats op 9 juni bij Imkerij De Immenhof aan de Rijksweg 224 ten zuiden van Malden, aanvang 18.45 uur.