De Duits-Nederlandse vereniging Tegenwind in het Reichswald roept Nederlandse en Duitse burgers uit de wijde omgeving van Kranenburg op om op donderdag 18 juni aanstaande om 17.30 uur te komen demonstreren op het gemeentehuis van Kranenburg. De gemeenteraad vergadert daar namelijk om 18.00 uur over een wijziging in het bestemmingsplan, die de bouw van de twaalf megagrote windturbines in het Reichswald mogelijk moet maken.

Turbines
De twaalf turbines die de gemeente wil laten bouwen zijn maar liefst 200 meter hoog. Als dit plan doorgaat zullen over 5 km verspreid twaalf percelen bos worden gekapt, in totaal zo’n tien ha (grofweg twaalf voetbalvelden). Er is in het gebied nauwelijks genoeg wind, het leefgebied van enorm veel dieren wordt aangetast, bovendien splijten de molens de natuurgebieden Reichswald en Ketelwald in twee aparte gebieden. En dan hebben we het nog niet over de schade aan het unieke landschap, het wegjagen van vele toeristen, de geluidsoverlast voor omwonenden en het bedenkelijke verdienmodel, dat zwaar op subsidie leunt

 

De Ambtenaar schuin omhoog

Weerstand
Aankomende donderdag stemmen de leden van de gemeenteraad over de wijziging van het bestemmingsplan, dat de bouw van de molens mogelijk moet maken. Jeroen Boot, secretaris van Tegenwind Reichswald: “We verwachten dat ze eensgezind vóór de plannen zullen stemmen. De projectontwikkelaar, Abo Wind AG, praat al twee jaar op de raadsleden in en laat de mooiste grafieken en rapporten zien van zogenaamd onafhankelijke deskundigen en landschapsarchitecten. Maar wij weten dat er onder de burgers van Kranenburg veel weerstand is tegen het project, dat ook hun leefomgeving aan zal tasten. We roepen alle grensbewoners, uit Kranenburg, Kleve, Goch, Gennep, Groesbeek, Mook en Middelaar daarom op om donderdag aanstaande naar het gemeentehuis van Kranenburg te komen. Laat de raadsleden zien dat we die turbines niet willen, niet in het Reichswald!”

Op deze vergadering wordt nu al, heel slim in de rustige zomerperiode, een belangrijke knoop doorgehakt. Als het aan de gemeente Kranenburg moeten de molens in 2017 al draaien! Boot “Het is heel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen van binnen en buiten de gemeente, uit Duitsland en uit Nederland naar het gemeentehuis komen. Ze hoeven geen protestborden omhoog te houden of leuzen te scanderen. Door onze aanwezigheid maken we een vuist. Wij verzamelen voor ons protest om 17.30 uur bij het gemeentehuis van Kranenburg”. Het gemeentehuis van Kranenburg bevindt zich aan de Kleverstraße 4.

Informatie
Wie donderdag 18 juni niet naar Kranenburg kan komen maar wel iets wil doen tegen het absurde plan van de gemeente om twaalf van de grootste windturbines in een bos te zetten, kan steun betuigen, lid of donateur worden op www.tegenwindreichswald.nl. Ook wie meer informatie zoekt over het belachelijke en vooral nutteloze plan kan hier terecht.