De waardestijging van het vastgoed in de regio Nijmegen levert een positief beeld op voor het huishoudboekje van Talis. Dit is terug te lezen in het jaarverslag 2014 ‘Vooruit met de bedoeling’ van de corporatie.

Positief jaarresultaat
Talis sluit het boekjaar 2014 af met een jaarresultaat van € 98 miljoen. Het positieve resultaat in de winst- en verliesrekening ten opzichte van 2013 (negatief resultaat van € 7,7 miljoen) is voornamelijk het gevolg van de waardevermeerdering van de vastgoedportefeuille.

Marktwaarde
Woningcorporatie Talis, met ruim 14.000 woningen in Nijmegen en Wijchen, waardeert haar bezit sinds enkele jaren op basis van marktwaarde in verhuurde staat. De totale waarde is nu toegenomen met ruim 5%. Met deze toename wordt de waardedaling van de afgelopen jaren weer enigszins ingelopen.

Gezonde basis
Het positieve jaarresultaat betekent niet dat Talis over dit geld kan beschikken, want deze waarde ligt vast in de ruim 14.000 woningen. Het geeft aan wat in theorie de verkoop van het gehele bezit van Talis op dit moment zou opleveren. Wat het positieve resultaat wel betekent, is dat er een gezonde financiële basis ligt. En dat is belangrijk. De gevolgen van de verhuurdersheffing en de saneringssteun raken namelijk ook Talis terdege in financieel opzicht. Maar het voortbestaan van Talis wordt hierdoor niet bedreigd. De totale financiële positie van Talis is voldoende sterk om ook in de komende jaren uitvoering te kunnen geven aan haar kerntaak: zorgen voor voldoende passende en betaalbare huurwoningen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.