Op donderdag 25 juni is er een lezing en interview over het boek Frans Kellendonk, De brieven. Dit is bij Dekker v.d. Vegt in de Marikenstraat. Als sprekers zijn te gast: Peter Altena, die een inleiding verzorgt, vervolgens gaat Harry Bekkering in gesprek met Jaap Goedegebuure, één van de samenstellers van dit recent verschenen boek.
Aanvang; 19.30 uur. Entree gratis maar wilt u laten weten als u komt?
info@dekkervdvegt.nl of 024 3020130

Frans Kellendonk, De brieven
Op 15 februari 2015 was het een kwarteeuw geleden dat Frans Kellendonk stierf, negenendertig jaar oud. Het belang van zijn schrijverschap is boven alle twijfel verheven: hij was een van de meest getalenteerde en spraakmakende auteurs van zijn generatie. Dat Kellendonk ook een uitmuntende en gedreven briefschrijver was, blijkt uit de ruime keuze uit zijn correspondentie, samengesteld en geannoteerd door Oek de Jong en Jaap Goedegebuure. Zo bevat dit boek brieven aan o.a. A.F.Th. van der Heijden, Willem Oltmans, Johan Polak, Gerard Reve en enkele familieleden. De brieven geeft niet alleen een fascinerend beeld van een zich ontwikkelend schrijverschap, maar ook van de vriend, minnaar en zoon die Kellendonk was.

Frans Kellendonk (1951-1990), geboren en getogen in Nijmegen studeerde Engelse taal- en letterkunde in Nijmegen en Birmingham. Hij verhuisde naar Amsterdam, schreef er zijn dissertatie en verdiende de kost met vertalingen. In mei 1977 debuteerde hij met de verhalenbundel Bouwval, die bekroond werd met de Anton Wachterprijs. Hij ging recenseren voor het weekblad Vrij Nederland en trad in 1978 toe tot de redactie van het literaire tijdschrift De Revisor. In 1979 publiceerde hij De Nietsnut, en in 1981-1982 verbleef hij als writer in residence in Minneapolis, waar hij Letter en geest voltooide. Zijn laatste roman Mystiek lichaam ( 1986) werd zijn bekendste werk. Dit werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en bekroond met de F. Bordewijkprijs. Zijn essays werden een jaar later gebundeld in De veren van de zwaan.
In veel van Kellendonk’s werk, en ook in zijn brieven is Nijmegen prominent aanwezig.

Peter Altena is docent Nederlands aan het Dominicus College. Harry Bekkering was hoogleraar Taal en Cultuurstudies aan de Radboud Universiteit en is inmiddels met emeritaat.
Jaap Goedegebuure was tot 2012 hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij werkt momenteel aan een biografie over Frans Kellendonk.

Titel: Frans Kellendonk, De brieven, ISBN: 9789021457987, Prijs: € 29,99