De Gemeente Nijmegen, de Waalkade Ondernemers en het Huis voor de Binnenstad roepen deze maand de hulp in van de Nijmeegse bevolking om mee te denken over de toekomst van de Waalkade. Iedereen kan van 3 tot en met 20 juni zijn ideeën, foto’s en verhalen kwijt via Social Media, in de creatieve hotspot aan de Waalkade 51 en tijdens de Open Ateliers, die gehouden worden op zaterdag 20 juni.

De Waalkade heeft al een tijd te maken met teruglopende bezoekersaantallen. Met de komst van de nieuwe kade bij de dijkverlegging in Lent en de ontwikkelingen rondom de Honig en de Vasim ontstaan er bovendien meer plekken aan de Waal die bezoekers zullen gaan trekken. Het college wil daarom de komende jaren aan de slag met de Waalkade. Maar hoe de kade eruit komt te zien, moet nog worden bepaald. De Nijmeegse bevolking kan deze maand aangeven wat voor wensen en ideeën er over de functie van de Waalkade, de uitstraling, de bereikbaarheid, groen en duurzaamheid en tijdelijke activiteiten. Dat kan op verschillende manieren:
· Van 3 tot en met 19 juni kan iedereen met z’n ideeën, verhalen en foto’s terecht aan de Waalkade nr. 51. Deze creatieve hotspot en werkplek is geopend van maandag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
·Ideeën kunnen ook worden gedeeld via Facebook (www.facebook.com/gemeentenijmegen), Twitter (#levendewaalkade) en email levendewaalkade@nijmegen.nl.
· Op zaterdag 20 juni vinden tussen 11.00 en 14.00 uur Open Ateliers plaats op verschillende locaties op de Waalkade. Aansluitend is er tot 15.00 uur een gemeenschappelijke afsluiting. Aanmelden hiervoor kan via www.nijmegen.nl/levendewaalkade. Per atelier is plaats voor maximaal 25-30 mensen, aanmelden kan voor maximaal 3 thema’s.

Na 20 juni worden alle binnengekomen ideeën geïnventariseerd en beoordeeld op draagvlak, financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid op korte en lange termijn. Met de ideeën worden verschillende scenario’s uitgewerkt, die na de zomer worden gepresenteerd. Het college van B&W wil voor de aanpak van de Waalkade de komende jaren 2,4 miljoen euro uittrekken. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.