Coöperatie WindpowerNijmegen en stichting Wiek-II organiseren een informatie-avond over Windpark Nijmegen-Betuwe: Donderdag 2 juli, Dorpshuis de Schakel. Gelegen op De Honsvoet 2 in *Oosterhout. De avond duurt van  20.00-22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De avond is met name bedoeld voor bewoners uit de buurtschappen, wijken en dorpen in de nabije omgeving van het beoogde windpark. Op de avond wordt nader ingegaan op de stand van zaken en de voorziene ontwikkeling van het windpark. *Margot Ribberink*, bekend weerkundige en zelf wonend in deze omgeving, zal wat vertellen over klimaatverandering en de urgentie van windenergie. Er wordt verteld hoe de omgeving tijdens het verdere proces geïnformeerd zal worden, hoe mensen betrokken kunnen zijn en hoe ze kunnen meeprofiteren van het windpark. Er wordt hiertoe een *bewonersplatform* gelanceerd. Alle vragen kunnen deze avond gesteld worden, plenair of bij onze informatiestands.

Bouwen in 2016?
Het bestemmingsplan voor Windpark Nijmegen-Betuwe is definitief, eind mei is ook de Omgevingsvergunning verleend: voor vier windturbines, rond de vijfde (meest oostelijke) turbine loopt nog een procedure voor grondverwerving. Wanneer de verdere voorbereidingen voor het windpark goed lopen, kunnen de vier turbines eind 2016 geplaatst worden.

Van en voor burgers
Als WindpowerNijmegen met voldoende leden in totaal 1,5 tot 2 miljoen euro aan eigen vermogen bijeenbrengt, wordt Windpark Nijmegen-Betuwe een volledig coöperatief windpark. Eigendom en opbrengst zijn dan niet voor aandeelhouders ver weg, maar blijven in de regio. Juist wie vlakbij woont zou naast de lasten ook de lusten moeten delen! WindpowerNijmegen stelt daarom: óók wie kritisch is of was over het windpark, de tijd is nú aangebroken om mee te doen! Het ledental van de coöperatie is namelijk al gestegen tot bijna 900 en in juli start de inschrijving voor ledencertificaten. Dit zijn aandelen ter waarde van 250 euro (maximale afname 80 per persoon of bedrijf), die jaarlijks een mooi rendement zullen opleveren. Boven 7% rendement gaat de helft van de opbrengst in een duurzame energiefonds, waarmee nieuwe projecten mogelijk worden gemaakt.

Omgevingsfonds en bewonersplatform
Er komt ook een Omgevingsfonds, waaruit projecten in de directe omgeving (mee) gefinancierd kunnen worden. De voorlopige prognose is dat het windpark gemiddeld 28.000 MWh (megawattuur) aan elektriciteit per jaar zal produceren. Van de opbrengst komt minimaal 1 euro per MWh beschikbaar voor dit Omgevingsfonds. In een bewonersplatform zal de inrichting van het fonds worden uitgewerkt en wordt besproken waaraan het kan worden besteed.

Op 2 juli wordt de aftrap gegeven voor het bewonersplatform. Daarin komen vaste vertegenwoordigers uit Oosterhout, Reeth, de Grift, Nijmegen-Oosterhout en Ressen. Voor een deel zijn al mensen geworven via de buurt-, dorps- en wijkraden, maar ieder die tijd en zin heeft kan zich nog aanmelden! Het is wel belangrijk dat de deelnemers aan het platform aanspreekbaar zijn voor anderen, vragen kunnen meenemen en omgekeerd de buurt op de hoogte houden.

Meer informatie: www.windparknijmegenbetuwe.nl