Voor de reconstructie van de Van Heemstraweg zijn twee grote eiken gekapt in Weurt. De boomstammen zijn onlangs op twee plekken in het dorp neergelegd. Ze krijgen namelijk een tweede leven als kunstwerk en daarmee een blijvende plek in het dorp. Dit op initiatief van een aantal inwoners van Weurt.

Locaties
De boomstammen liggen nu op het Dorpsplein in Weurt-Noord en bij basisschool de Ruyter in Weurt-Zuid. Zodra de school is verhuisd naar de nieuwe Kloosterhof, wordt het oude schoolgebouw gesloopt. In de toekomst is het de bedoeling op deze locatie woningbouw te realiseren. De eerste vijf jaar zal hier vooralsnog geen sprake van zijn. De vrijkomende ruimte wordt daarom eenvoudig groen ingericht. Een kunstwerk dat uit de boomstam gemaakt wordt, kan dus een aantal jaar blijven staan.

Boomstam basisschool De Ruyter

Burgerinitiatief
Voor het bewerken van de boomstammen heeft de initiatiefgroep al een houtkunstenaar op het oog. Hij kan er twee objecten van maken maar ook meerdere kleinere objecten of bankjes. De invulling en uitvoering hiervan is aan de initiatiefgroep. De gemeente heeft deze groep een eenmalige bijdrage van 4000 euro toegezegd. Hiermee is een derde van de geschatte kosten gedekt. Voor het overige deel zoekt de initiatiefgroep nog naar sponsoren.