Dinsdag 23 juni 2015 | 12.45 – 13.30 uur | Hal Erasmusgebouw, Radboud Universiteit, Erasmusplein 1

Op zaterdag 13 juni 2015 overleed polemoloog Leon Wecke (83). Wecke was een markante persoonlijkheid die vijftig jaar lang bewees hoe belangrijk dwarsdenken is voor een universiteit. Het CICAM en het Soeterbeeck Programma kijken terug op zijn leven.

Leon Wecke stond in de jaren zestig aan de wieg van het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken, later CICAM geheten. Het thema oorlog en vrede heeft hem nooit losgelaten. Zelfs niet na zijn pensioen in 1997, toen hij gewoon bleef doorwerken.

De band tussen Leon Wecke en het Soeterbeeck Programma begon in 2009, toen hij de column uitsprak bij het eerste Actualiteitencollege – het begin van een reeks van vijftig.
Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis.
www.ru.nl/sp/leonwecke

 

Bert Bomert is als universitair hoofddocent verbonden aan het CICAM

Joos van Vugt is programmamaker van het Soeterbeeck Programma

Elianne Keulemans, hoofd van het Soeterbeeck Programma, is gespreksleider

 

Dit is een programma van het Soeterbeeck Programma, VOX en het CICAM van de Radboud Universiteit.