Het college van Wijchen heeft woensdag 24 juni geldbedragen toegekend voor negen innovatieve ideeën in het kader van het Innovatiefonds leefbaarheid. Dat gebeurde tijdens een speciale presentatieavond van de negen ideeën in het Kasteel van Wijchen.

In 2014 besloot de Wijchense gemeenteraad een bedrag van € 300.000 te bestemmen voor innovatieve ideeën uit de samenleving. Maar liefst 30 ideeën zijn er vervolgens bij de gemeente binnengekomen. De aanvragen liepen sterk uiteen: van kunst tot fonteinen, van digitalisering tot zwemmen en van verkeer tot muziek. Een breed palet aan groepen, stichtingen en verenigingen heeft tijd en energie gestoken in het opstellen van een aanvraag; een bewijs dat het in Wijchen bruist van de ideeën en initiatieven.

Het college liet zich adviseren door een adviescommissie bestaande uit vijf actieve en betrokken inwoners, divers van achtergrond en afkomstig uit Wijchen. In de commissie zaten mevrouw H. Colijn, mevrouw D. Krijt en de heren J. Robben, T. Schamp en D. Stapel. De adviescommissie heeft de aanvragen alle langs een ‘meetlat’ gelegd. De criteria werden eerder door inwoners vastgesteld. Hoe innovatief voor Wijchen is het idee? Wat is de meerwaarde? Is er voldoende draagvlak? Is het buurtoverstijgend en heeft het wellicht een voorbeeldfunctie? Tijdens de presentatieavond op 24 juni 2015 presenteerden de aanvragen met de mees-te punten hun initiatief en heeft de adviescommissie de laatste punten, die voor de presentatie, toegekend. Op basis daarvan heeft wethouder Paul Loermans in de subsidies toegekend en een voucher uitgereikt aan de initiatiefnemers.

Aan de volgende aanvragen kende de gemeente Wijchen een subsidie toe vanuit het innovatiefonds leefbaarheid:
1. Bibliotheek Wijchen (86,5 pnt), € 23.000 voor project De Vloer op
2. Museum Kasteel Wijchen (72,5 pnt), € 14.000 voor project “Kijk, je ziet wat er niet is”
3. Hist. Ver. Tweestromenland (72 pnt), € 30.000 voor digitalisering historische informatie
4. LBG Bergharen (61,5 pnt), € 68.655 voor realisatie fase 2 De Uitloper Bergharen
5. WijchenIs Promotie (60 pnt), € 10.500 voor het Wijchens Lied
6. Stichting Kans en Kleur (46 pnt), € 2.500 voor realisatie MysteryW proefjeslab
7. Stichting Maasheggen (45,5 pnt), € 44.000 voor multifunctionele minitrekker Balgoij
8. Wijchen Oost/MEER Welzijn (43 pnt), € 67.114 voor renovatie skatebaan Wijchen-noord
9. De Zandloper (42,5 pnt), € 25.000 voor jongerenkunstfestival Questival – Create Yourself

Het is nu aan de aanvragers om aan de slag te gaan met hun plannen en activiteiten. Zij geven binnen een half jaar na toekenning van de subsidie aan op welke wijze de activiteit vorm heeft gekregen of welke processtappen er zijn gezet. Ook vraagt de gemeente om maximaal drie maanden na afronding van het project een verslag in te dienen ter verantwoording van het project.