De Nijmeegse binnenstad is aantrekkelijker geworden voor bezoekers en wordt door hen gewaardeerd met een 7,5. De binnenstad heeft een goede belevingswaarde, heeft een eigen karakter en bezoekers voelen zich er welkom, zo blijkt uit de Stadscentrummonitor 2014-2015. Toch blijft de binnenstad nog last houden van de macro-economische situatie.

De Stadscentrummonitor wordt tweejaarlijks uitgevoerd om de aantrekkelijkheid en de economische positie van de binnenstad te kunnen volgen. De monitor geeft een goed beeld hoe de binnenstad ervoor staat. Er zijn 1336 passanten ondervraagd voor het onderzoek.

Hoge waardering aanbod en ambiance
De algemene waardering van bezoekers aan de binnenstad is gestegen van een 7,4 naar een 7,5. De bereikbaarheid met de fiets (7,8), de sfeer en gezelligheid (7,7) en het horeca-aanbod (7,6) worden het beste beoordeeld. In vergelijking met eerdere jaren scoort de binnenstad op alle aspecten van aanbod en ambiance beter dan voorgaande jaren. Het groen in de binnenstad krijgt met een 6,0 een relatief laag cijfer.

Betere score op bereikbaarheid
Door de aanleg van de nieuwe stadsbrug en verschillende auto- en fietsparkeermogelijkheden wordt met name de bereikbaarheid van de binnenstad fors hoger gewaardeerd. De mogelijkheden om de fiets te stallen stijgt van 6,1 naar 7,3. Voor de auto is dat van een 5,7 gestegen naar 6,7. Ook de waardering van de bereikbaarheid van de binnenstad per auto steeg van een 6,0 naar 6,9. De parkeertarieven werden beter gewaardeerd, maar bleven onvoldoende scoren (van 3,9 in 2013 naar een 4,7 nu).

Economische situatie
Over de economische situatie van de binnenstad laat de monitor een wisselender beeld zien. Enerzijds zijn de bouwinvesteringen en de werkgelegenheid gegroeid, anderzijds is het leegstandspercentage gestegen . De oorzaak hiervan is de macro-economische situatie.
De functie van de binnenstad is aan het verschuiven en dat heeft zijn weerslag op het bezoekgedrag. Het bezoek overdag, tijdens ‘traditionele’ winkeltijden, daalt. Er vindt een verschuiving plaats van zaterdag en de koopavond naar de maandag en koopzondagen. Tegelijkertijd is het aantal uren dat geparkeerd wordt in de binnenstad stijgende. Deze stijging wordt deels veroorzaakt door invoering van betaald parkeren in de avonduren, maar duidt ook op een toenemend bezoek ’s avonds.

De meeste passanten die deelnamen aan het onderzoek komen uit Nijmegen zelf. In vergelijking met de vorige meting is het aandeel van de bezoekers uit de regio licht gegroeid.

De meeste respondenten zijn positief over de veranderingen in de binnenstad van de afgelopen jaren.. Verder vindt men vooral de persoonlijke aandacht van het winkelpersoneel, de gezelligheid en de zintuiglijke beleving (passen, zien) van artikelen grote voordelen van de binnenstad boven het webwinkelen.
Opvallende ontwikkeling is dat het deel van de binnenstadsbezoekers dat kleinere bedragen uitgeeft minder wordt ten opzichte van het deel dat grotere uitgaven doet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.