De gemeente Nijmegen moet de zogeheten ‘flexibele schil’ onder haar personeel terugdringen. Dat vinden SP, GroenLinks, PvdA en de Nijmeegse Fractie, die hierover vragen stellen aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Maarten Sweep, namens de SP mede-indiener van de vragen: “In de CAO Gemeenten 2013-2015 is afgesproken dat tijdelijke contracten voor structureel werk bij
gemeenten onwenselijk is. Uit gesprekken die wij met vakbonden en de ondernemingsraad hebben gevoerd blijkt dat er medewerkers zijn die soms al tien jaar van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan. Dat is wat ons betreft absoluut niet de bedoeling. Die mensen moeten gewoon een vast contract krijgen.”

Eerder sprak de gemeenteraad zich al uit voor het terugdringen van de externe inhuur onder gemeentepersoneel. Sweep: “In 2011 is afgesproken dat de externe inhuur in 2014 met 30 procent verminderd had moeten zijn ten opzichte van 2009. Uit de Jaarrekening 2014 blijkt echter dat er maar liefst 60 procent meer extern wordt ingehuurd dan afgesproken. Het gaat dus juist de verkeerde kant op.”

Sweep wil net als zijn collega-indieners dat het college maatregelen neemt om de externe inhuur terug te brengen naar de in 2011 afgesproken hoeveelheid. “Wat de SP betreft hebben werknemers recht op zekerheid”, stelt Sweep. “Wij zijn geen voorstander dan de wildgroei aan tijdelijke contracten, al helemaal niet bij de
overheid die daarin juist het goede voorbeeld zou moeten geven. Met minder inhuur kan de gemeente bovendien aanzienlijk in de kosten besparen. Daarmee houden we geld over om knelpunten in de begroting op te lossen. We hopen dan ook dat we ons in Nijmegen snel aan ons eigen voornemen gaan houden.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.