De provincie Gelderland wil het jagers toestaan om ook ‘s nachts vossen te doden, met behulp van lichtbakken en geluidsdempers. Overdag is het al toegestaan. De Partij voor de Dierenfractie is het hier niet mee eens. Volgens de fractie is het voorstel van de provincie niet goed onderbouwd. De Partij voor de Dieren heeft samen met SP en GL vragen gesteld.

Provincie Gelderland wil op verzoek van de Faunabeheereenheid goedkeuring geven om ‘s nachts met behulp van kunstlicht en geluidsdempers vossen te doden rondom pluimveebedrijven met vrije uitloop, bij weidevogelgebieden en in Nationaal Park De Hoge Veluwe. Vossen staan op de landelijke vrijstellingslijst en mogen overdag al bejaagd worden.

Volgens de Partij voor de Dieren is het voorstel van de provincie niet goed onderbouwd en wordt de vos als schuldige aangewezen, terwijl andere factoren een grotere rol spelen of preventieve maatregelen genomen kunnen worden. Uit recent onderzoek is gebleken dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen als imidacloprid tot gevolg heeft dat er veel minder insecten zijn, dus minder voedsel voor de broedende vogels. De Partij voor de Dieren pleit ervoor het leefmilieu van de weidevogels sterk te verbeteren, in plaats van ‘s nachts de vossen af te gaan schieten. Vrije uitloopkippen kunnen beschermd worden door preventieve maatregelen te nemen om de vos buiten te houden. In het rapport “Kippenuitloop, Gezond en Groen van het Louis Bolkinstituut staan maatregelen vermeld die genomen kunnen worden zoals het ingraven van de omheining en het plaatsen van schrikdraad.

De Partij voor de Dieren heeft samen met SP en GL vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De Partij voor de Dieren wil onder meer weten waarom er geen onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd naar de mate en oorzaak van schade door vossen bij pluimveehouderijen waar de kippen buiten lopen en of er preventieve diervriendelijke maatregelen worden genomen om de vos tegen te houden. Ook vraagt de fractie waarom de schade bij kippenboerderijen met vrije uitloop de laatste jaren is toegenomen, terwijl het aantal vossen hetzelfde is gebleven.

De fractie zet ook vraagtekens bij de gevolgen voor het welzijn van vossen en de veiligheid voor burgers van de nachtelijke jacht. Partij voor de Dieren fractievoorzitter Luuk van der Veer: “Dieren die zijn aangeschoten -niet dodelijk geraakt maar wel gewond- zijn s ’nachts moeilijk te vinden, wat veel dierenleed geeft. Bovendien verhoogt nachtelijk afschot met geluidsdempers de onveiligheid.”

Er kan tot en met zondag 17 mei een zienswijze tegen het ontwerpbesluit worden ingediend. Op de website van de Gelderse Natuur en Milieufederatie staat een voorbeeld van een zienswijze die gebruikt kan worden. Definitieve goedkeuring voor de nachtelijke vossenjacht wordt in augustus verwacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.