Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om bij de invoering van de ‘stadspas’ te kiezen voor een stadsbrede pas met de naam &Pas, waarop naast diverse gemeentelijke (OV-)regelingen ook aanbiedingen van ondernemers, verenigingen en organisaties kunnen worden aangeboden.

In het coalitieakkoord is afgesproken onderzoek te doen naar één integrale regeling voor minima voor cultuur, mobiliteit/vervoer, sport en een dagje uit. Nijmegen wil graag een stadsbrede pas die voor alle inwoners aantrekkelijk is, maar waarop ‘onzichtbaar’ extra regelingen en aanbiedingen voor bepaalde doelgroepen kunnen worden aangeboden. Dit voorkomt stigmatisering en het maakt participeren in de pas aantrekkelijker voor ondernemers. De pas zal in dit scenario worden voorzien van een OV-chip, een pasfoto en een barcode. Op termijn kan de pas aantrekkelijk worden gemaakt voor toeristen en kunnen andere gemeenten zich aansluiten.

Als de gemeenteraad instemt met het voorgestelde scenario, zal de &Pas verder worden uitgewerkt. Naar verwachting kan de pas in 2016 worden ingevoerd.

Ondernemers en inwoners positief
Ondernemers en Nijmegenaren zijn positief over de &Pas, zo bleek uit twee enquêtes die in de stad werden gehouden. Meer dan de helft van de inwoners geeft aan veel interesse te hebben in aanbiedingen van verschillende instellingen en ondernemers. Vooral aanbiedingen op het gebied van openbaar vervoer en theaterbezoek scoren daarbij hoog.

Uit de ondernemerspeiling blijkt dat 45% van de ondernemers een &Pas (zeer) belangrijk vindt. Het animo om lokale initiatieven te ondersteunen ligt daar iets boven met 55% die het (zeer) belangrijk vindt. 35% van de ondernemers vindt het belangrijk om bij te dragen aan het ondersteunen van mensen met een laag inkomen.