Vernieuwende scholen: leren op maat kán!

Op 27 mei publiceert Kennisnet het boek Scholen om van te leren met daarin portretten van acht vernieuwende scholen. Het boek wordt tijdens een symposium gelanceerd op OBS De verwondering in het Nijmeegse Lent, één van de geportretteerde vernieuwingsscholen.

Deze scholen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs laten zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling. Niet andersom. Auteur is Frans Schouwenburg, expert onderwijsvernieuwing bij Kennisnet. Hij vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze scholen en wil het onderwijs inspireren en laten zien hoe deze vernieuwende scholen maatwerk voor individuele leerlingen realiseren.

Maatwerk voor iedere leerling
De samenleving vraagt van het onderwijs maatwerk waarbij leerlingen hun eigen leerroute kunnen volgen. Scholen staan voor de uitdaging recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen en te zorgen dat de talenten van individuele leerlingen zich volop kunnen ontwikkelen. De invoering van passend onderwijs heeft deze vraag verder versterkt.
Ict kan een belangrijke rol spelen bij het bieden van maatwerk bijvoorbeeld door de voortgang van leerlingen nauwkeurig te volgen en lesstof zo aan te bieden dat deze aansluit op het niveau, tempo, leerstijl en interesses van de leerling.

Geen groepen, geen lokalen
De verwondering is opgenomen in het boek Scholen om van te leren omdat ervaringsgericht onderwijs bij deze basisschool centraal staat. Dit betekent leren door te doen waarbij leerlingen zoveel mogelijk hun eigen leervragen formuleren. Jan Willem Helmink, directeur De verwondering: “We willen het idee loslaten dat je alleen in een klas kunt leren. Leren kan overal: je leert op een plek die je op dat moment het beste uitkomt.”

Leerlingen zijn op deze school niet ingedeeld in leeftijdsgroepen maar in ontwikkelingsfasen. Het gebouw is volledig toegesneden op het onderwijsconcept; zo wordt er niet gewerkt met klaslokalen maar met grote leerpleinen en kleinere ateliers voor instructie en verwerking. Alle kinderen hebben altijd toegang tot een computer, laptop of tablet. Overal in en om het gebouw kan geleerd en gewerkt worden, daarom heeft De Verwondering zelfs wifi op het speelterrein om de school laten aanleggen. De verwondering werkt met een mix aan bestaande lesmethoden, adaptieve toepassingen (programma’s die zich aanpassen aan de leerling) en andere digitale hulpmiddelen.