Vandaag, 13 mei organiseert een aantal partijen waaronder LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o. en CWZ een symposium over teleconsultatie. CWZ en LHV Huisartsenkring willen hiermee onnodige verwijzingen naar de tweede lijn terugdringen en zo bijdragen aan een reductie van de kosten van de gezondheidszorg in de regio.

Als de huisarts inschat dat de kans op een ernstige aandoening afwezig is en hij verwacht dat de specialist geen tweedelijns behandeling zal starten, kan hij voor een aantal aandoeningen de specialist online consulteren. De huisarts hoeft de patiënt niet te verwijzen. Deze werkwijze is uitgebreid met drie indicaties waarbij patiënten nu vaak na één of twee consulten bij de specialist weer worden terugverwezen naar de huisarts. Bij deze indicaties zijn de consulten bij de specialist erop gericht om een aandoening uit te sluiten en niet om een behandeling te starten.

Winst
Een teleconsult levert tijdswinst op bij de patiënt (geen onnodig ziekenhuisbezoek inclusief langdurige onzekerheid door een langere toegangstijd) en voorkomt de kosten van bezoek aan de specialist. De specialist geeft op afstand een (behandel)advies aan de huisarts. Nu bellen huisartsen en specialisten vaak ‘even tussendoor’. Via teleconsultatie kan de specialist in alle rust de gegevens bekijken, eerdere uitgezette vragen zien en binnen vooraf afgesproken termijn reageren. Wil de specialist op basis van de gegevens van de huisarts tóch de patiënt zien, dan volgt alsnog een verwijzing. Ook moet de patiënt instemmen met de teleconsultatie.

Vier nieuwe indicaties
Teleconsulten waren al mogelijk voor huidziekten, nierziekten en diabetes mellitus. Het is nu uitgebreid met drie indicaties: knieklachten, hernia van de lage rug en schildklierklachten. CWZ is het eerste ziekenhuis in Nederland dat met deze nieuwe vormen van teleconsulten start.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.